Formulare

ANUNT INCEPERE LUCRARI - ISC
ANUNT INCEPERE LUCRARI - Primarie
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - anexa cerere eliberare
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - cerere eliberare
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - cerere prelungire
CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE AMPLASARE ŞI-SAU DE ACCES ÎN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE
CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE AMPLASARE PENTRU STRUCTURA DEMONTABILĂ DE TIP “BANNER”
CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE AMPLASARE PENTRU STRUCTURA DEMONTABILĂ
CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII-EXTINDERII CONSTRUCȚIEI
CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A RADIERII CONSTRUCȚIEI
CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ÎNCADRARE TEREN INTRAVILAN-EXTRAVILAN
CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR AFERENTE REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL orașului SÂNTANA
CERTIFICAT DE URBANISM - cerere eliberare
CERTIFICAT DE URBANISM - cerere prelungire
COMUNICARE INCHEIERE LUCRARI - ISC
COMUNICARE INCHEIERE LUCRARI - Primarie
DECLARATIA PRIVIND VALOAREA REALA A LUCRARILOR