Formulare

Cerere eliberare certificat de atestare fiscală persoane fizice ITL - 010
Cerere eliberare certificat de atestare fiscală PJ ITL - 012
Cerere inregistrare-vizare abonamente si bilete spectacol -cerere
Cerere pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări ITL - 060
Cererea pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente
Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport ITL -016
Declaratie de impunere taxa paza si psi - cerere
Declaratie fiscala cladiri rezidentiale, nerezidentiale sau mixte persoane juridice ITL -002
Declaratie fiscala cladiri rezidentiale, nerezidentiale sau mixte PF ITL -001
Declaratie fiscala impunere auto peste 12 tone ITL-006
Declaratie fiscala impunere mij. transport pf-pj ITL- 005
Declaratie fiscala impunere mijl. de transport pe apa ITL-007
Declaratie fiscala imunere teren PF ITL-003
Declaratie fiscala imunere teren PJ -ITL-004
Declaratie fiscala pt taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate ITL - 15
Declaratie fiscala pt. taxa servicii de reclama si publicitate ITL -014
Decont impozit pe spectacole ITL-017
NOTA DE INFORMARE
Contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport - formular
ITL-059-cerere-restituire
ITL_058_cerere_compensare