Formulare

Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului
Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii
Cerere- declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Cerere- declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului social (tichet social pentru grădiniţă)
C E R E R E de acordare a drepturilor cuvenite persoanelor adulte şi minorilor cu handicap
Declaraţie- tip curator
Declaraţie- tip titular
Cerere icc 2018 -MODEL NOU
CERERE TICHETE GRADI
CRITERII ASF,VMG,ICC
FORMULAR AS
Cerere VMI și dispozițiile aferente
Anexa si angajament de plata VMI