Formulare

Anexa nr 11- cerere pentru eliberarea cărţii de identitate
Cerere pentru eliberarea Cărţii de Identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
Anexa 18- cerere pentru eliberarea actului d eidentitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România
Anexa 19- Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
Anexa 21 -Procură specială necesară la depunerea cererii / ridicarea actului de identitate
Anexa nr. 11- cerere pentru eliberarea actului de identitate
Anexa nr. 18- cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România
Anexa nr. 19- cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
Anexa nr. 15- cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
Stare civilă, anexa 4
Stare civilă, anexa 11
Stare civilă, anexa 25
Stare civilă, anexa 42
Stare civilă, anexa 53
Stare civilă, anexa 59
Stare civilă, anexa 62
Stare civilă, anexa 69
Stare civilă, declaraţie1
Stare civilă, declaraţie2