Formulare

Cerere pentru eliberarea unei adeverinţe cu terenul agricol şi efectivul de animale declarate la Registrul Agricol
Cerere pentru eliberarea certificatului de producător
Anexa 3 - Proces verbal la cerere pentru eliberarea certificatului de producător
Cerere aviz consultativ
Cerere inregistrare registru agricol
Cerere nr administrativ
Cerere radiere auto
Cereree eliberare adeverinta teren
Contract de arendă
Declaratie de primire in spatiu
Declaratie pe propria raspundere Registru Agricol
Descarcare cereri informatii
Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa