Prevenire incendii


SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SÂNTANA ADUCE LA CUNOŞTIINŢA CETĂŢENILOR URMĂTOARELE:

Întrucât ne aflăm într-o perioadă cu risc ridicat de incendii, focurile de resturi vegetale rezultate din activități agricole dar și cele la casele de locuit sunt pericole demne de luat în considerare.. Pentru a preveni producerea unor evenimente ce pun în pericol viaţa, sănatatea şi bunurile persoanelor vă aducem la cunoştiinţă următoarele măsuri care trebuie sa le aveţi în vedere la arderea vegetaţiei uscate:

  • Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisã;
  • Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregãtite, cu luarea mãsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, asigurându-se supravegherea permanentã a arderii, precum şi stingerea jarului dupã terminarea activitãţii;
  • Arderea miriştilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase este interzisă conform OUG nr. 195 din 2005 privind protecția mediului, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și informarea, în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
  • În cazul în care condițiile de mai sus sunt îndeplinite, arderea miriştilor se face numai dupã luarea mãsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, asigurându-se supravegherea permanentã a arderii;
  • Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţã de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţã de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã a fi supravegheat şi asigurat prin mãsuri corespunzãtoare ;
  • În atenția operatorilor agricoli dorim să atragem atenția că arderea miriștilor implică riscuri și sancțiuni. Riscurile presupun posibilitatea propagării focului de miriște în culturile de cereale. Sancțiunile pot veni sub forma sistării acordării subvențiilor de către A.P.I.A., sau măsuri ce pot fi luate de Garda de Mediu-Comisariatul Județean Arad;

Încalcarea prevederilor susmenţionate precum şi nesesizarea acestor încalcari autoritatilor abilitate (poliţie, pompierii Sântana), atrage după sine raspunderea contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Telefoane utile:
Pompierii Sântana 0357 100 076
Poliţia Sântana 0257 462 119