Control preventiv gospodării


Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență vă atrage atenția asupra măsurilor pentru prevenirea inendiilor la gospodării:
  1. Coşurile de fum vor fi periodic verificate, curăţate şi reparate de către personal specializat şi autorizat. Acestea trebuie izolate faţă de exterior şi verificate pentru etanşeitate.
  2. Se interzice folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile: afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din gospodărie.
  3. Se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete. Se interzice aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare.Este interzis„ folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei. In cazul în care butelia este defectă, flacăra, în prezenţa gazului scurs de la butelie, va produce o explozie.
  4. Aparatele electrice, cablurile electrice, prizele şi întrerupătoarele cu defecţiuni sunt surse frecvente de incendiu. Pentru remedierea aparatelor şi instalaţiilor electrice defecte se apelează la specialişti.Nu folosiţi prize multiple: adeseori suprasolicitate, acestea se încălzesc şi există riscul producerii unui incendiu.
  5. Păstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse de foc în locuri în care copii nu au acces.
  6. Respectaţi distanţele de protecţie dintre sobe şi materialele combustibile. Se interzice folosirea sobelor cu uşiţele sau cenuşarele defecte ori care nu se închid. Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiţii de vânt se va stinge cu apă.
  7. Nu fumaţi în pat: riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă şi să produceţi un incendiu.
  8. Nu amplasaţi un obiect metalic de lungime mare (scară, ţeavă, antenă) în apropierea unei linii electrice aeriene: aceasta conduce adesea la accidente mortale.