Înregistrarea noului născut

ACTELE NECESARE PENTRU INREGISTRARE NOU NĂSCUT

1. Certificatul medical constatator al naşterii;
2. Certificatele de naştere ale părinţilor în original şi copie xerox;
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi), în original şi copie xerox;
4. Actele de identitate ale părinţilor, respectiv ale declarantului naşterii, în original şi copie xerox;
5. Livretul de familie pentru a se înregistra nou născutul (numai pentru cei cu domiciliul în Sibiu);
6. Amendă contravenţională în cuantum de 50 lei, în cazul în care înregistrarea naşterii se face după expirarea termenului legal.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

- 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
- 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

 

PRECIZĂRI:

   - După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea Primarului Orașului Sântana, precum și cu avizul comform al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Arad.

Naşterea se înregistrează la serviciul de stare civilă în a cărui rază administrativ-teritorială s-a produs evenimentul.

Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă din diferite motive nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea în care au luat cunoştinţă despre naşterea unui copil.

Când declararea naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevazute de lege, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, în baza unei declaratii scrise, în cuprinsul căreia se va menţiona motivul intarzierii - Formular 1.

Dacă  declararea naşterii se face după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti de înregistrare tardivă a naşterii, definitivă şi irevocabilă, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.

Înregistrarea naşterii copilului se face în baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:
• certificat medical constatator al naşterii
• buletine / cărţi de identitate ale părinţilor original + copie xerox
• certificatul de căsătorie al părinţilor original + copie xerox

Dacă naşterea a fost înregistrată în străinatate, se va urma procedura de transcriere a certificatelor procurate din străinatate.

 

Folrmular inregistrare nastere.pdf