Înregistrarea decesului


Actul de deces se întocmeşte de primăria în a cărei rază s-a produs decesul.

Declaraţia de deces se face verbal, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen care cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

Declaraţia de deces se face de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora, de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.

Acte necesare:  
- certificat medical constatator al persoanei decedate;  
- buletinul/cartea de identitate al persoanei decedate;  
- certificatul de naştere al persoanei decedate;  
- certificatul de căsătorie al persoanei decedate;  
- livretul militar sau adeverinţa de recrutare pentru bărbaţii cu vârsta între 18-50 ani.  
- în cazul decesului datorat unei sinucideri, unui accident, sau a altor cauze violente pe lângă actele enumerate mai sus este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau parchet din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.