Certificate pierdute


• cerere prin care se motivează solicitarea - formular 4
• buletinul /cartea de identitate;
• certificatul care trebuie înlocuit sau preschimbat (naştere, căsătorie, deces);
• timbru fiscal.
Cererile pentru eliberarea certificatelor de uz extern se depun numai personal sau de către persoana împuternicită prin procură specială notarială.
Actele în limbi străine trebuie traduse în limba româna şi legalizate la notar.
Eliberarea certificatului nou se face personal titularului sau persoanei împuternicite
• în caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, celui îndreptăţit i se eliberează un nou certificat, pe bază de cerere;
• cererea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, domiciliul, ce fel de certificat solicită şi împrejurările în care a fost pierdut, furat sau distrus certificatul;
• persoana care solicită certificatul este identificată pe baza buletinului / carţii de identitate sau a paşaportului, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate sau a cetăţenilor străini născuţi în România; • certificatele se eliberează doar titularilor sau persoanelor împuternicite de aceştia prin procură specială; • pentru copii minori (care nu au buletine / carţi de identitate) certificatul de naştere este solicitat şi se eliberează părintelui sau reprezentantului legal;

Formular 4