Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate - stabilit la nivelul S.P.C.L.E.P Arad


Potrivit art.15 alin.(5) din O.U.G. 97/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării la serviciul public local comunitar de evidență a persoanelor. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful Serviciului de Evidență a Persoanei.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul S.P.C.L.E.P. Arad, este de 10 zile lucrătoare, calculat de la data depunerii documentației complete necesare pentru eliberarea actului de identitate.