Legislație specifică

 

LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*)
privind Statutul funcţionarilor publici*)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ

HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017
privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
 
HOTĂRÎRE nr. 250 din 8 mai 1992 ***Republicată
privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare

 HOTĂRÂRE nr. 1066 din 10 septembrie 2008
pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici

ORDIN nr. 3.753 din 3 noiembrie 2015
privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare

ORDIN nr. 1.355 din 20 iulie 2009
pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a formatelor-standard şi de transmitere a datelor şi informaţiilor cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici

ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003
privind protecţia maternităţii la locurile de muncă