Acasa Știri locale
Sugestii si Reclamatii
 Contact SiteMap
 
   
Joi 02 Aprilie 2020 - 12:45 Avem 2 vizitatori online

Secretar Primaria Orașului Sântana

Viorica Sas

Viorica Sas


Data și locul nașterii: 29 Mai 1961, Localitatea Sântana
Adresă: Sântana, Str. I.L.Caragiale nr 7.
Studii: Universitatea de Vest "Vasile Goldiş "Arad- Facultatea de Drept,
Master: Drept administrativ şi statutul funcţionarului public- Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" din Arad
Profesia și locul de muncă: Jurist
Starea civilă: căsătorită
Copii: 1 copil
Funcție publică și perioada: Secretar al oraşului Sântana, perioada 1997 - prezent
Telefon: 0257 462 082, int 14
0745608417 / 0732146554
Adresa Email: viorica.sas@primariasantana.ro

Atribuțiile secretarului


Principalele atributii ale Secretarului pe baza Legii 215/2001
 

  Art.85. - (1) Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

 • participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local,
  Art.86. - Eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinara a secretarului se fac de catre prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, ca urmare a initiativei primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reiesite din desfasurarea unei cercetari administrative.

 • coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local
 • avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale
 • avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului
 • urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal
 • asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat
 • pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local
 • asigura comunicarea catre auturitatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de eel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel
 • asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ
 • elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii
 • legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitate copiilor cu actele originale, in conditiile legii
 • Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar
 • Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local sau primar

 

Du-te SUS
Primaria Orasului Santana
 Evenimente si Comunicate
 Organigramă
 Personal Primărie
 Declaratii de avere
 Declaratii de interese
 Rapoarte de activitate
 Alegeri
 Orarul audiențelor
 Posturi vacante
 Calendar activitati
 Galerie Foto & Video

Primarul Orasul Santana
 Mesajul primarului
 Biografia primarului
 Atributiile primarului
 Declaratii de avere / interese
 Program - Audiente

Viceprimarul Orasul Santana
 Biografia viceprimarului
 Atributiile viceprimarului
 Declaratii de avere / interese
 Program - Audiente

Secretarul Orasul Santana
 Biografia secretarului
 Atributiile secretarului
 Declaratii de avere / interese
 Program - Audiente

Servicii pentru locuitorii orasul Santana
 Internet gratuit
 LiveCAM Online
 Radio Santana