Acasa  Știri locale
Sugestii si Reclamatii
 Contact  SiteMap
 
   
Joi 09 Aprilie 2020 - 07:09 Avem 1 vizitator online

Posturi vacante

În cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sântana, conform Ordonanţei  Guvernului 63/2010 sunt în prezent un total de 56 posturi ocupate, aceste posturi fiind grupate în 23 compartimente.

 Anunț concurs post vacant muncitor calificat tp.1 - electrician

 

Anunț privind scoaterea la concurs a postului temporar vacant-funcția publică de execuție cl.I-inspector grad profesional asistent la Serviciul Buget din cadrul Primăriei Orașului Sântana.

 
Concurs de promovare în grad profesional pentru funcţia publică de execuţie clasa I - inspector grad profesional principal la Compratimentul Agricol, în data de 16.04.2019 ora 9:00-proba scrisă şi 18.04.2019 ora 9:00-interviu
 
 
 
 
Anunt concurs post vacant - functia publica de executie cl. I - inspector grad profesional debutant la compartimentul Agricol din cadrul Primariei orasului Santana
 
 
 
 

 

 Anunț privind scoaterea la concurs a postului vacant de muncitor necalificat tp.1 - de la Serviciul de Gospodărie Comunală.

Anunț privind scoaterea la concurs a postului vacant de muncitor calificat tp.1 - electrician  de la Serviciul Voluntar Situații de Urgență.

Anunț privind organizarea în data de 18.09.2018, a concursului de promovare din funcția contractuală inspector de specialitate gr.II, în inspector de specialitate gr.I, din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul-Secretariat-Arhivă.

Anunț concurs de promovare din funcția contractuală de muncitor calificat gradul IV, în muncitor calificat gradul III, din cadrul Serviciului de Gospodărie Comunală Sântana

Anunț promovare grad profesional - inspector principal la serviciul Buget

Primaria Orasului Santana anunta scoaterea la concurs a postului vacant - functia publica de executie cl.I-inspector grad profesional superior la Compartimentul Agricol din cadrul Primariei Orasului Santana

 

Anunt concurs asistent medical comunitar

Anunț privind scoaterea la concurs a unei funcții contractuale temporar vacante - consilier juridic debutant

Primăria orașului Sântana cu sediul în Sântana, str. Muncii, nr. 120A, anunță scoaterea la concurs a postului vacant de muncitor calificat tp.I - zidar, la Serviciul de Gospodarie Comunala

Primăria orașului Sântana cu sediul în Sântana, str. Muncii, nr. 120A, anunță scoaterea la concurs a postului vacant de muncitor necalificat tp.I, la Serviciul de Gospodarie Comunala

Consurs de promovare din funcțiile contractuale de "inspector de specialitate I", în ïnspector de specialitate I-A" din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul - Secretariat - Arhivă și "muncitor calificat gradul II" in "muncitor calificat gradul I" din cadrul Compartimentului de Gospodărie Comunală

Primăria Orașului Sântana , cu sediul în Sântana,str. Muncii,nr.120 A, anunță scoaterea la concurs a postului vacant - funcția publică de execuție cl.I - inspector drag profesional superior la compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Orașului Sântana.

Primăria orașului Sântana cu sediul în Sântana, str. Muncii, nr. 120A, anunță scoaterea la concurs a postului vacant- functie publica de executie cl.I-inspector grad profesional debutant, la compartimentul Achizitii

Primăria orașului Sântana cu sediul în Sântana, str. Muncii, nr. 120A, anunță scoaterea la concurs a postului vacant- sofer tp.1, la Serviciul de Gospodarie Comunala

Concurs ocupare post inspector grad profesional superior, compartiment agricol

Concurs de promovare in grad profesional

Primăria orașului Sântana cu sediul în Sântana, str. Muncii, nr. 120A, anunță scoaterea la concurs a postului vacant- muncitor necalificat tp.1, la Serviciul de Gospodarie Comunala

Concurs ocupare post inspector debutant, compartiment agricol

Concursul pentru postul vacant functia publica de executie cl.I – inspector  grad profesional debutant la compartimentul Programe Europene se va organiza la sediul Primariei orașului Sântana din str.Muncii nr.120A in data de 06.06.2017 proba scrisă si 08.06.2017 proba interviu

 

Vă informăm că Primăria Orașului Sântana organizează concurs de promovare în grad profesional în data de 24.05.2017 la ora 10:00 - proba scrisă și în 26.05.2017 la orele 14:00 - interviu la sediul Primăriei orașului Sântana str. Muncii nr.120 A,pentru fincții publice de execuție clasa I:

Primăria orașului Sântana cu sediul în Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, anunță scoaterea la concurs a funcției contractuale vacante de execuție cu studii superioare- consilier juridic debutant la Consiliul Local al orașului Sântana.

Primăria orașului Sântana cu sediul în Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, anunță scoaterea la concurs a postului vacant de la Serviciul de Gospodărie Comunală, de sofer tp. I.

Primăria orașului Sântana, cu sediul în Sântana, str. Muncii, nr. 120A, anunță scoaterea la concurs a funcției contractuale vacante de execuție „asistent medical” cu studii PL la Serviciul Public de Asistență Socială- Asistență comunitară- Asistență Unități de învățământ din cadrul Primăriei Orașului Sântana.

 

Primăria orașului Sântana cu sediul în Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, anunță scoaterea la concurs a două posturi vacante- funcția publică de execuție cl.I- inspector grad profesional principal la serviciul Buget și funcția publică de execuție cl. I- inspector grad profesional principal la compartimentul Programe Europene din cadrul Primăriei orașului Sântana.

Primăria orașului Sântana anunță organizarea unui concurs de recrutare în funcția publică de execuție vacantă de inspector grad profesional superior la Serviciul Impozite și Taxe.

 

 

 

 

 

 Anunţ concurs pentru post vacant de şofer la SVSU Sântana

 

Anunţ privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer în cadrul Primăriei oraşului Sântana

 Anunţ privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer în cadrul Primăriei oraşului Sântana

 

 Anunţ privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer în cadrul Primăriei oraşului Sântana

Anunț  privind organizarea unui concurs pentru funcția publică de conducere vacantă de Șef Servicu Buget la Direcția Economică

 

 Anunț  privind organizarea unui concurs pentru funcția publică vacantă de execuţie, clasa I, Inspector - grad profesional Asistent la Programe Europene

 

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare în funcţia contractuală de conducere vacantă - Şef serviciu Voluntari Situaţii de Urgenţă în cadrul Primăriei Oraşului Sântana

 

Anunţ privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer în cadrul Primăriei oraşului Sântana

 

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector grad profesional principal la S.P.C.L.E.P. din cadrul Primăriei Sântana

 

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier grad profesional superior la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Sântana

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier grad profesional principal la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Sântana

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare în funcţia contractuală de execuţie vacantă - inspector de specialitate debutant la Serviciul Impozite şi Taxe - Direcţia Economică din cadrul Primăriei Sântana

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector grad profesional principal la Compartimentul Registrul Agricol din cadrul Primăriei Sântana

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector grad profesional superior la Compartimentul Registrul Agricol din cadrul Primăriei Sântana

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare în funcţia contractuală de execuţie vacantă de mecanic tp. I (lăcătuş mecanic) la Serviciul Voluntari Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Sântana

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă "post unic" clasa I de

"inspector" debutant la Serviciul Buget - Direcţia Economică în cadrul Primăriei Sântana 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

VUICIU CODRUTA

 Du-te SUS
Primaria Orasului Santana
 Evenimente si Comunicate
 Organigramă
 Personal Primărie
 Declaratii de avere
 Declaratii de interese
 Rapoarte de activitate
 Alegeri
 Orarul audiențelor
 Posturi vacante
 Calendar activitati
 Galerie Foto & Video

Primarul Orasul Santana
 Mesajul primarului
 Biografia primarului
 Atributiile primarului
 Declaratii de avere / interese
 Program - Audiente

Viceprimarul Orasul Santana
 Biografia viceprimarului
 Atributiile viceprimarului
 Declaratii de avere / interese
 Program - Audiente

Secretarul Orasul Santana
 Biografia secretarului
 Atributiile secretarului
 Declaratii de avere / interese
 Program - Audiente

Servicii pentru locuitorii orasul Santana
 Internet gratuit
 LiveCAM Online
 Radio Santana