Acasa Știri locale
Sugestii si Reclamatii
 Contact SiteMap
 
   
Joi 09 Aprilie 2020 - 07:14 Avem 1 vizitator online

Şcoala Gimnazială Sântana

Adresa: Str. 1 Decembrie Nr 36
Nr.telefon: 0257 462 109
Nr.fax: 0257 462 109
Adresa email: generala2santana@yahoo.com
Director: prof. Nicolae Creţ

   

 

Informaţii despre clasa pregătitoare

 

 

Şcoala Gimnazială Sântana funcţionează din septembrie 2010 cu următoarele structuri:
 
 
 
         I. Grădiniţa PP Nr. 2 Sântana
 
Sediul în Sântana str.1 Decembrie nr 37 şi sediul secundar pe str.Muncii nr. 178
 
 
 
Grădiniţa funcţionează cu 10 cadre didactice şi 182 copii înscrişi.
Aceştia sunt împărţiţi  în 9 grupe, după cum urmează:
 -  2 grupe cu program prelungit – 40 de copii
 - 7 grupe cu program normal – 142 de copii
  
    Oferta educaţională :
 • Grădiniţa PP nr 2 Sântana este un centru de zonă;
 • Are un Centru de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED) pentru întreaga zonă Sântana, dotat cu aparatură şi mobilier modern.
 • Programul prelungit asigură servicii de educaţie a preşcolarilor între orele 6,30 - 17,00;
 • Dispune de o bibliotecă de specialitate cu peste 500 de cărţi;
 • Dispune de săli de grupă, dormitoare, sală de mese;
 • Asigură desfăşurarea curriculumului naţional şi cel al CDS;
                                
 
 
             II. Grădiniţa PN Caporal Alexa
Sediul în Sântana Caporal Alexa, nr 202
 
 
 
Grădiniţa funcţionează cu 2 cadre didactice şi 50 copii înscrişi.
Aceştia sunt împărţiţi  în 2 grupe, după cum urmează:
 - 1 grupă mică – 25 de copii
 - 1 grupă mare pregătitoare – 25 de copii
               
 
          III. Şcoala Gimnazială Sântana                       
 
PREZENTAREA ŞCOLII
 
Şcoala Generală Nr. 2 Sântana situată în Comlăuş, funcţionează în 2 corpuri de clădire, cu un total de 383 elevi, distribuiţi astfel:
 • Clădirea de pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 25: Şcoală Generală cu clasele I -IV - un număr de 91 elevi.
 • Clădirea de pe strada 1 Decembrie nr.36: Şcoală Generală cu clasele I-VIII: 
 1. Clase V-VIII - cu un număr de 156 elevi,       
 2. Clase I-IV: cu un număr de 81 elevi,            
 3. 1 clasă I-IV pentru „A doua şansă” cu un număr de 15 elevi,           
 4. 2 clase pentru „A doua şansă”  anii 2 şi 3, cu un număr de 40 elevi.
PERSONAL DIDACTIC
 • Format, în majoritate, din cadre didactice tinere dornice de afirmare şi performanţă.
 • Cadre didactice calificate în proporţie de 99 % .
 • Participare la cursurile de formare din cadrul proiectului PHARE - referitor la şcoala incluzivă, un număr de 84 de ore.
 • Urmăresc, în cadrul orelor de curs, să aplice noile strategii didactice şi noile metode de predare.
 • În anul şcolar 2010-2011 funcţionează în şcoală un număr de 40 de cadre didactice după cum urmează: 
 • 10 educatoare, din care: 9 titulare şi 1 suplinitoare calificată,  
 • 9 învăţătoare, din care: 8 titulare şi 1 suplinitoare calificată,  
 • 22 profesori, din care: 17 titulari, 5 suplinitori calificaţi.
 • Pe lângă cadrele didactice menţionate există 2 posturi didactice auxiliare şi 6 posturi de personal nedidactic.
 
BAZA MATERIALĂ
 
 Este compusă din:
 • 1 corp de clădire pentru clasele I-VIII
 • 1 corp de clădire pentru clasele I-IV
 • 1 sală de sport – închiriată
 Corpul de clădire principal este compus din:
 • 14 săli de clasă
 • 1 laborator de chimie
 • 1 laborator de fizică
 • 1 laborator de biologie
 • 1 cabinet de informatică
 • O bibliotecă cu un fond de 11908 volume
 • 20 de calculatoare, scaner, imprimante, ecran proiecţie şi retroproiector
 • 1 cabinet de informatică AEL cu 10 calculatoare şi 8 calculatoare pentru secretariat, direcţiune, cadre didactice
 • Mijloace de învăţământ primite în cadrul proiectului PHARE.RO
 • Mobilier nou şi o mică parte din donaţii 
 • Bază sportivă nou renovată.
 
REALIZĂRI
 
      Clădirea şcolii pentru clasele I-IV, de pe strada Muncii nr.117-119 a fost reabilitată în anul şcolar 2002-2003 în urma unui program guvernamental de reabilitare a şcolilor din mediul rural, proiect început de doamna director Şerbănică Doina şi finalizat de către doamna director Enache Viorica.
 
    În urma programului PHARE.RO cu titlul „Accesul la educaţie a grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe rromi”, a fost reabilitat corpul de clădire pentru grădiniţă de pe strada Muncii nr. 176 în anul şcolar 2003-2004, când grădiniţa era structura aparţinătoare şcolii. Tot în cadrul aceluiaşi proiect au fost schimbate geamurile şi uşile cu structura PVC şi sticlă termopan, la clădirea de pe strada 1 Decembrie, nr. 36.
    Având un număr aşa de mare de elevi rromi, din anul 1995 am introdus limba rromani ca limbă maternă. De atunci până în prezent avem un profesor care predă această limbă. Tot în urma proiectului PHARE, s-a înfiinţat un post de mediator, cel care ţine legătura cu familiile de etnie rromă.
    Din anul şcolar 2005-2006 am demarat la noi în şcoală Programul „A doua şansă”, atât pentru ciclul primar cât şi pentru ciclul gimnazial, unde se pot înscrie toţi elevii depăşiţi de vârstă şi adulţii care nu şi-au finalizat studiile din diferite motive.
 
    Anul şcolar 2009-2010 a demarat pentru şcoala noastră cu o mare realizare. Am finalizat lucrările de reabilitare la clădirea şcolii cu clasele I-IV, de pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 25. Clădirea a fost reabilitată interior şi exterior, s-a introdus încălzirea centrală şi s-a construit toalete interioare pentru elevi şi cadre didactice.
    De asemenea s-a reabilitat termic clădirea de pe strada 1 Decembrie, nr. 36 (izolaţie termică exterioară, încălzire centrală), s-a zugrăvit şcoala exterior şi s-a refăcut baza sportivă din curtea şcolii.
 
    În luna august 2010 s-a derulat în şcoala noastră Proiectul ,,Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I” implementat în cadrul MECTS. Obiectivul proiectului este prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii în rândul copiilor cu vârste între 5-8 ani din 420 de comunităţi dezavantajate, cu pondere ridicată de rromi, cu precădere în localităţile rurale şi urbane mici, din România prin implementarea de programe educaţionale de sprijin pentru preşcolari şi părinţii acestora.
 
    Pe parcursul anului şcolar 2010 - 2011, Asociaţia Alianţa Civică a Romilor din România implementează proiectul „Învăţăm pentru viaţă, finanţat de Reprezentanţa UNICEF România, derulat în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Acest proiect intenţionează să sprijine instituţiile de stat şi ale autorităţilor locale ce vizează îmbunătăţirea procesului educativ, cu accent pe reducerea riscului de părăsire timpurie a şcolii, fenomen care se manifestă cu precădere în rândul elevilor romi. Beneficiarii activităţilor din proiect vor fi copiii şi părinţii rromi şi nerromi, precum şi şcolile incluse în proiect, ca partenere în implementarea activităţilor, alături de autorităţile locale. Abordarea activităţilor din proiect pe principii de inter culturalitate are drept scop principal realizarea unor relaţii de acceptare şi comunicare între şcoală, elevi şi comunitate. Scopul proiectului este de creştere a ratei participării şcolare a romilor.
  
 

     IV.Şcoala Generală "Ştefan Augustin Doinaş"

Situată în satul  Caporal Alexa, nr.199 şi are în componenţă 2 nivele de învăţământ:
 
1.  Învăţământ primar : 76 elevi si 4 învăţătoare titulare,
2.  Învăţământ secundar inferior: 83 elevi şi cadre didactice titulare.

 

 Concursuri, premii, evenimente în cadrul Şcolii Generale nr 2 Sântana 

1. Concurs regional epistolar

            Elevii Şcolii Generale Nr. 2 din Sântana au participat la etapa judeţeană a concursului epistolar cu tema „Imaginaţi-vă că sunteţi un copac ce trăieşte în pădure”, realizat în colaborare cu Centrul Regional Reţea Poştală Timişoara, în luna ianuarie 2011. Acesta a constat în redactarea unei scrisori către cineva, explicându-i de ce, este important să protejăm pădurile.
            S-au evidenţiat elevele Morar Denisa, din clasa a VI-a A (premiul al II-lea) şi Blidişel Bianca, din clasa a V-a A (premiul al III-lea), coordonate de către doamnele profesoare Ciorna Mihaela şi Creţ Daniela.
                                                                                                                                       Director, prof. Enache Viorica
 
 
 
2. Ziua Rromilor
 
În data de 8 aprilie 2011, la Şcoala Generală Nr. 2 Sântana s-a sărbătorit Ziua Rromilor, la fel ca în fiecare an.
Elevii, mai ales românii, au venit îmbrăcaţi în portul ţigănesc pentru a marca o zi importantă pentru colegii lor rromi.
Printre activităţile desfăşurate putem enumera: Karaoke şi dans ţigănesc. La final, au fost premiate cele mai bune costume cu cei mai buni dansatori dar şi ceilalţi participanţi s-au ales cu o porţie de bună dispoziţie. S-a observat că elevii au dansat şi au cântat împreună depăşind cu succes bariera etnică.
 
3. Implementare proiect : "Utilizarea modulului Z E P de intervenţie pentru ameliorarea participării şi prevenirea abandonului şcolar" - perioada 01 septembrie 2010 - 30 iunie 2011
 
 
4. Activităţi şi proiecte educative în cadrul "Săptămânii altfel" - perioada: 02-06.04.2012
 


Du-te SUS

Institutii Publice Locale
 A.P.I.A. Centrul Local Sântana
 Poliţia oraşului Sântana
 Solicitare informații de interes public
 Liceul Tehnologic Sântana
 Spitalul Orăşenesc Sântana
 Şcoala Gen. „Sfânta Ana” Sântana
 Şcoala Gimnazială Sântana
 Şcoala Gen. „St.Augustin Doinaş”
 Gradinița Nr.1 Sântana
 Gradinița Nr.2 Sântana
 Centre de îngrijire bătrâni
 Centre de protecție minori
 Biblioteca orăşenească „St.Augustin Doinaş”
 Clubul Sportiv “Unirea”
 Clubul Copiilor
 Pompieri

Orasul Santana
 Prezentarea orasului Santana
 Istoria orasului Santana
 Personalitatile orasului
 Potential turistic
 Transport local
 Galeria Foto - Oras Santana

Servicii pentru locuitorii orasul Santana
 Internet gratuit
 LiveCAM Online
 Radio Santana

Informatii utile
Anunturi gratuite Anunturi gratuite
 Adrese si Nr.Telefon
 Acte necesare
 Formulare online
 Taxe si impozite
 Program cu publicul
 Tărguri şi Pieţe
 Ziar - Sântaneanul
 Harta interactiva