Acasa  Știri locale
Sugestii si Reclamatii
 Contact  SiteMap
 
   
Joi 02 Aprilie 2020 - 11:45 Avem 1 vizitator online

Biblioteca orăşenească „St.Augustin Doinaş”

Biblioteca Orăşenească "Ştefan Augustin Doinaş"

Adresă

Localitatea Sântana  
Strada Muncii Nr. 117-119
Judeţul Arad
Cod 317280
Personal: bibliotecară Morgoş Florentina Marinela

Orar  - Bibliotecă

LUNI                830 - 16  30   (14 - 1630 - teren recuperare cărţi)

MARŢI             8 - 16

MIERCURI      8 - 16  

JOI                     9 - 17

VINERI             8 - 16         (8 - 13 - program cu publicul)

 

Despre bibliotecă

,,Mi-am imaginat întotdeauna Paradisul ca pe un fel de bibliotecă”. (Jorge Luis Borges)

,,Bunica mea spunea mereu că Dumnezeu a făcut bibliotecile pentru ca oamenii să nu aibă nici o scuză să fie idioţi”. (Joan Bauer)

,,O bibliotecă este o uşă spre numeroase vieţi”. (Sharon Creech)

,,Biblioteca este templul învăţăturii, iar învăţătura a eliberat mai mulţi oameni decît toate războaiele din istorie”. (Carl Thomas Rowan)

,,Biblioteca este un frigider pentru conservarea gîndurilor”. (Herbert Samuel)

,,Numai bibliotecile sunt memoria sigura și durabilă a omenirii”. (Schopenhauer)

,,Biblioteca este mausoleul Cărţii, unde vin cititorii şi îngenunchează în faţa ei”. (Mihai Cucereavii) 

Biblioteca Orăşenească Sântana deţine un fond de carte enciclopedic şi numără în prezent 15147 de volume. Serviciile oferite utilizatorilor sunt: împrumut adulţi şi copii, studiu la sală pentru ambele categorii de beneficiari şi acces la Internet atât pentru utilizatorii adulţi cât şi copii, adolescenţi. 

Misiunea bibliotecii

Biblioteca Orăşenească Sântana prin menirea şi funcţiile sale este un puternic centru informativ, formativ, de cultură şi educaţie, civilizaţie permanentă are ca obiectiv prioritar atragerea în sfera lecturii a unui număr cât mai mare de locuitori ai oraşului Sântana şi satului Caporal Alexa. Serveşte interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor, oferind spre studiu lucrări din toate domeniile cunoaşterii, pentru satisfacerea cerinţelor de lectură, informare si documentare. Lectura îmbogăţeşte viaţa, facilitând educaţia şi autodezvoltarea cetăţeanului. Locul unde lectura e accesibilă tuturor  este biblioteca. Nevoia de comunicare e necesară, biblioteca fiind ”poarta de acces la cultură şi informaţie”. Aici găsiţi arta ”cuvintelor potrivite ”.

O carte este o creatură fragilă, ea suferă din cauza trecerii timpului, se teme de rozătoare, de elemente şi de mâinile stângace astfel, bibliotecarul apără cartea nu doar împotriva oamenilor, ci şi a naturii şi îşi dedică viaţa acestui război cu forţele uitării. (Umberto Eco)

Accesul este liber, gratuit şi nediscriminatoriu .

Serviciile bibliotecii:

• împrumut la domiciliu;
• consultarea documentelor la sala de lectură;
• completează curent şi retrospectiv colecţiile prin achiziţie, schimb, donaţie;
• organizează sistemul de catalogare propriu, asigurând informaţii de actualitate asupra existenţei şi circulaţiei fondurilor de publicaţii;
• oferă informaţii bibliografice;
• bibliografie şcolară;
• rezervare la cerere a unor publicaţii indisponibile în momentul solicitării;
• împrumut interbibliotecar;
• organizează activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, audiţii şi alte asemenea reuniuni culturale;
• asigură o atmosferă comfortabilă de lucru.

 

ÎNSCRIEREA CITITORILOR

Condiţii de înscriere


Înscrierea utilizatorilor se face pe baza cărţi
i / buletinului de identitate; iar a copiilor sub 14 ani pe baza cărţii / buletinului de identitate al unuia dintre părinţi / tutore şi prezenţa acestuia.
Pentru împrumut la domiciliu condiţ
ia este ca cititorul să aibă domiciliul stabil în oraşul Sântana sau Caporal Alexa.
Pot beneficia de celelalte servicii (studiu la sală, acces Internet, etc.) toţi
cei interesaţi, indiferent de domiciliu.
Numărul maxim de volume împrumutate la o singură cerere este de 2 publicaţii, iar termenul de restituire de 15 zile lucrătoare, acesta putând fi prelungit cu încă 14 zile numai în condiţ
ia în care cititorul se prezintă la bibliotecă.

La înscriere, fiecărui utilizator  i se completează o FIŞA CONTRACT de utilizare a serviciilor bibliotecii. Semnarea fişei contract constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi asumă răspunderile morale, materiale şi penale, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă, precum şi a celorlalte bunuri materiale din sălile ei. Fişa contract este valabilă pe o perioadă de cinci ani, prin vizarea ei anuală.
• Eliberarea şi vizarea anuală a fişei contract se face obligatoriu pe baza legitimaţiei de identitate (buletin sau carte de identitate) + 2 timbre poş
tale;
• Cititorul are obligaţia să anunţe imediat schimbarea cărţii de identitate, a datelor personale, a adresei şi a locului de muncă;
• Înscrierea copiilor sub 14 ani se face pe baza cărţii de identitate a unuia dintre părinţi sau tutori, cărora le revine răspunderea morală şi materială ca semnatari ai contractului de utilizatori principali;
• Pe fişa titularului nu au voie să împrumute alte persoane.

CONDIŢII DE ÎMPRUMUT LA DOMICILIU

• Cititorul are obligaţia să verifice starea fizică a cărţilor împrumutate şi să atragă atenţia bibliotecarului dacă acestea sunt deteriorate;
• Se împrumută maximum 2 cărţi o dată (excepţie fac persoanele vârstnice şi cele dezavantajate, care pot împrumuta, la cerere, maximum 3-4 cărţi din literatura de consum);
• Termenul de împrumut este de 15 zile, prelungirea acestui termen se poate face o singură dată, cu avizul bibliotecarului ; nu pot fi prelungite cărţile existente într-un singur exemplar sau foarte solicitate; prelungirea se poate face şi telefonic la numărul 0733 037852. Întârzierea este semnalată cititorului telefonic sau printr-o somaţie, iar în caz de nerestituire nici după aceasta, biblioteca va fi nevoită să recupereze daunele aduse instituţiei întocmind proces-verbal de contravenţie;
• Împrumutul la domiciliu este limitat: nu se împrumută dicţionare, albume, enciclopedii, lucrări existente într-un singur exemplar; acestea pot fi consultate doar în bibliotecă;
• Pentru a obţine o carte foarte solicitată, cititorul poate face o rezervare înregistrată de bibliotecar;
• Sustragerea de cărţi din bibliotecă constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legii;
• Cărţile împrumutate de la bibliotecă nu se transmit prietenilor, cunoscuţilor, fiecare membru al comunităţii are posibilitatea împrumutului personal;
• Pierderea cărţilor împrumutate se comunică imediat bibliotecarului;
• Cititorii care au pierdut cartea împrumutată pot procura din librării sau anticariate o altă carte identică (acelaşi autor, acelaşi titlu , variantă neprescurtată, indiferent de an, editură, ediţie). Exemplarele procurate din anticariate vor fi acceptate numai dacă sunt în stare fizică bună;

     BIBLIONET – CENTRU INTERNET CU ACCES PUBLIC GRATUIT

Biblionet este un program de cinci ani care le facilitează românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet ajută bibliotecile să asigure servicii în comunităţile locale sub forma unui parteneriat între IREX (International Research & Exchanges Board), Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile din ţară. IREX este o organizaţie internaţională non-profit, care oferă îndrumare şi programe inovatoare destinate să contribuie la creşterea calităţii în educaţie, să întărească mass media independentă şi să încurajeze dezvoltarea unei societăţii civile pluraliste. Înfiinţată în 1968, IREX funcţionează în peste 50 de ţări, având peste 500 de angajaţi profesionişti în întreaga lume.

Fundaţia Bill şi Melinda Gates a ales IREX pentru a implementa programul Biblionet în România. Biblioteca Orăşenească Sântana a fost dotată cu echipamente IT: 4 calculatoare cu surse de alimentare UPS, camere web, o imprimantă, un scanner, un video proiector.

Acest proiect, ce are ca obiectiv facilitarea accesului gratuit la Internet şi instalarea de calculatoare în bibliotecile publice a fost implementat şi în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti Sântana. Prin centrul de internet, biblioteca pune la dispoziţia publicului un important instrument de lucru cu ajutorul căruia cei din localitate sau cei aflaţi în tranzit vor putea avea acces la informaţii şi la date diverse. Utilizatorii au responsabilitatea respectării regulamentului de utilizare a calculatoarelor aflat în incinta bibliotecii.

Biblioteca Orăşenească  Sântana este o instituţie de tip enciclopedic şi face parte din rândul bibliotecilor publice, care se adresează  tuturor categoriilor de utilizatori din comunitatea locală. Astăzi, după 59 de ani de existenţă, putem afirma ca instituţia  noastră, singura bibliotecă publică a oraşului  Sântana, este si va rămâne, cu nobleţe, demnitate şi pasiune, o cetate a cărţii în care toţi oamenii au acces la informaţii, pentru că, fără îndoială, informaţia, organizarea şi transmiterea ei, constituie una dintre cele mai importante meniri ale bibliotecii.

BIBLIONET – CENTRU INTERNET CU ACCES PUBLIC GRATUIT asigură:

• acces gratuit la internet;
• listare la cerere;
• xerocopiere în limita legii;
• copiere pe CD/DVD/Memory Stick;
• cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului
• audiţii şi vizionări (individuale sau organizate).

 

 

Du-te SUS

Institutii Publice Locale
 A.P.I.A. Centrul Local Sântana
 Poliţia oraşului Sântana
 Solicitare informații de interes public
 Liceul Tehnologic Sântana
 Spitalul Orăşenesc Sântana
 Şcoala Gen. „Sfânta Ana” Sântana
 Şcoala Gimnazială Sântana
 Şcoala Gen. „St.Augustin Doinaş”
 Gradinița Nr.1 Sântana
 Gradinița Nr.2 Sântana
 Centre de îngrijire bătrâni
 Centre de protecție minori
 Biblioteca orăşenească „St.Augustin Doinaş”
 Clubul Sportiv “Unirea”
 Clubul Copiilor
 Pompieri

Orasul Santana
 Prezentarea orasului Santana
 Istoria orasului Santana
 Personalitatile orasului
 Potential turistic
 Transport local
 Galeria Foto - Oras Santana

Servicii pentru locuitorii orasul Santana
 Internet gratuit
 LiveCAM Online
 Radio Santana

Informatii utile
Anunturi gratuite Anunturi gratuite
 Adrese si Nr.Telefon
 Acte necesare
 Formulare online
 Taxe si impozite
 Program cu publicul
 Tărguri şi Pieţe
 Ziar - Sântaneanul
 Harta interactiva