Acasa  Știri locale
Sugestii si Reclamatii
 Contact  SiteMap
 
   
Joi 02 Aprilie 2020 - 11:31 Avem 1 vizitator online

Transparență decizională

Grile de salarizare
Dată publicare: 31.03.2020


Grile de salarizare
Dată publicare: 31.03.2020


Organigramă club sportiv unirea Sântana
Dată publicare: 12.02.2020


Organigramă Prestcom Sântana pavaj
Dată publicare: 12.02.2020


Raport de evaluare. Legea 52 din 2003
Dată publicare: 12.02.2020


Raport de evaluare. Legea 544 din 2001
Dată publicare: 12.02.2020


Stat de funcții. Club sportiv Unirea Sântana
Dată publicare: 12.02.2020


Stat de funcții Oraș Sântana
Dată publicare: 12.02.2020


Stat de funcții Prestcom Sântana pavaje
Dată publicare: 12.02.2020


Organigramă Oras Sântana
Dată publicare: 12.02.2020


Raport execuție bugetară COFOG 3, agregat la nivel de ordonator principal de credite, la 30.11.2019
Dată publicare: 30.01.2020


PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ,,REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA DIPLOMEI DE FIDELITATE SI A PREMIILOR PENTRU CUPLURILE CARE ANIVERSEAZA 50 DE ANI DE CASATORIE”
Dată publicare: 21.01.2020


PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE FUNCTIONALE DE LA NIVELUL ORASULUI SANTANA PENTRU ANUL 2020
Dată publicare: 21.01.2020


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020 - 2022
Dată publicare: 15.01.2020


BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020 - 2022
Dată publicare: 15.01.2020


HOTĂRÂREA NR.219 DIN 30.12.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AR ORAȘULUI SÂNTANA PENTRU ANUL 2019
Dată publicare: 15.01.2020


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE LOCALE PE ANUL 2019
Dată publicare: 15.01.2020


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ”STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL SÂNTANA”
Dată publicare: 14.01.2020


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ORAȘULUI SÂNTANA PENTRU ANUL 2020
Dată publicare: 14.01.2020


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020-VENITURI- CLUBUL SPORTIV UNIREA SÂNTANA
Dată publicare: 14.01.2020


Anunț de publicitate
Dată publicare: 24.12.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE STAȚIE MIXTĂ DISTRIBUȚIE CARBURANȚI- CABINĂ STAȚIE, COPERTINĂ, SKID GPL, SPĂLĂTORIE AUTO, TOTEM, PLATFORME INCINTĂ, TOTEM BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE ÎN ORAȘUL SÂNTANA
Dată publicare: 17.12.2019


STRATEGIA LOCALĂ CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
Dată publicare: 17.12.2019


STRATEGIA LOCALĂ CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
Dată publicare: 17.12.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
Dată publicare: 17.12.2019


REGULAMENTUL PROPRIU DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE – PREZENTAT STRICT PENTRU ACTIVITĂȚILE DE COLECTARE ȘI TRANSPORT AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL
Dată publicare: 11.12.2019


Anunț de licitație
Dată publicare: 03.12.2019


Anunț de licitație
Dată publicare: 03.12.2019


Anunț de licitație
Dată publicare: 03.12.2019


Anunț de licitație
Dată publicare: 03.12.2019


Anunț de licitație
Dată publicare: 03.12.2019


Anunț de licitație
Dată publicare: 03.12.2019


Anunț de licitație
Dată publicare: 03.12.2019


Anunț de licitație
Dată publicare: 03.12.2019


Anunț de licitație
Dată publicare: 03.12.2019


Anunț de licitație
Dată publicare: 03.12.2019


Anunț de licitație
Dată publicare: 03.12.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PRIVIND NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA ÎNFIINȚĂRII SERVICIULUI DE SALUBRITATE STRADALĂ
Dată publicare: 01.11.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL 2020
Dată publicare: 22.10.2019


Grilele de salarizare şi coeficienţii de aplicare începând cu 30.09.2019
Dată publicare: 30.09.2019


Dispoziție afișaj electoral
Dată publicare: 30.09.2019


Bilant la 31.03.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Buget rectificat la 07.08.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Buget rectificat la 20.08.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Buget rectificat la 21.05.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Buget rectificat la 23.08.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Buget rectificat la 25.07.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Buget rectificat la 29.05.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Situatii financiare la 31.06.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Bilantul la 31.12.2018
Dată publicare: 25.09.2019


Executia bugetara la 31.08.2019
Dată publicare: 25.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 134 DIN 20.09.2019 PRIVIND DESEMNAREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 135 DIN 20.09.2019 PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 136 DIN 20.09.2019 PRIVIND APROBAREA PROCESELOR VERBALE ALE ȘEDINȚEI DIN LUNA AUGUST 2019 A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 137 DIN 20.09.2019 PRIVIND VÂNZAREA DIRECTĂ A TERENULUI INTRAVILAN ÎN LOCALITATEA SÂNTANA, STR. MUNCII, FN, JUD. ARAD ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3260 MP, ÎNSCRIS ÎN C.F NR. 300118, NR. TOP. 4222-4224/a/2 SÂNTANA, CĂTRE D-NUL VOLK IOAN, D
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 138 DIN 20.09.2019 PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PE CONTURILE CLUBULUI SPORTIV UNIREA SÂNTANA CU SEMNĂTURĂ UNICĂ ÎN BANCA TRANSILVANIA A DOAMNEI DEACONU DORINA MARIANA
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 139 DIN 20.09.2019 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ORAȘUL SÂNTANA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 140 DIN 20.09.2019 PRIVIND APROBAREA MANDATĂRII DOMNULUI PRIMAR TOMUȚA DANIEL SORIN, PENTRU ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.09.2019
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 141 DIN 20.09.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A STATUTULUI ASOCIAȚIEI PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 9/2019
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 142 DIN 20.09.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ELIBERARE A ACORDULUI ȘI A AVIZULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR AFERENTE REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE RELIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL ORAȘULUI SÂNTANA
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 143 DIN 20.09.2019 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 78/22.05.2018 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 47/20.03.2018 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 101/25.07.2019 PRIVIND
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 144 DIN 20.09.2019 PRIVIND CONSTRUIREA UNUI DREPT DE SERVITUTE LEGALĂ ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1866 MP, ÎNSCRIS ÎN C.F NR. 312272 SÂNTANA, NR. CAD. 312272, ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI ABANDONARE DE SUPRAFAȚĂ SO
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 145 DIN 20.09.2019 PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNEI CONVENȚII DE COLABORARE PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ ÎN CENTRE DE TIP REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ÎN DIFICULTATE, CARE AU DOMICILIU PE RAZA OR
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 146 DIN 20.09.2019 PRIVIND CONCESIONAREA IMOBILULUI ( APARTAMENTE ȘI TEREN ) SITUAT ÎN ORAȘUL SÂNTANA, STR. PĂCII, NR. 67 JUD. ARAD, CU DESTINAȚIA DE SPAȚII MEDICALE
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 147 DIN 20.09.2019 PRIVIND VÂNZAREA VÂNZAREA DIRECTĂ A TERENULUI INTRAVILAN ÎN ORAȘUL SÂNTANA, STR. CĂPRIOAREI NR. 12, JUD. ARAD ÎN SUPRAFAȚĂ DE 862 MP ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 300779 SÂNTANA, NR. TOP. 1832/B, CĂTRE D-NA LUPAȘCU AL
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 148 DIN 20.09.2019 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL ÎN VEDEREA ACORDĂRII UNUI AJUTOR DE URGENȚĂ, PENTRU D-NA ACHIM NORICA MARINELA, DOMICILIATĂ ÎN ORAȘUL SÂNTANA, STR. GEORGH COȘBUC NR. 8, JUD ARAD
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 149 DIN 20.09.2019 PRIVIND STABILIREA INDEMNIZAȚIEI LUNARE DE CARE BENEFICIAZĂ CONSILIERII LOCALI AI CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA
Dată publicare: 20.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 131 DIN 17.09.2019 PRIVIND DESEMNAREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
Dată publicare: 17.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 132 DIN 17.09.2019 PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ȘEDINȚEI DE ÎNDATĂ
Dată publicare: 17.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 133 DIN 17.09.2019 PRIVIND APROBAREA CREȘTERII VALORII DIN BUGETUL INDICATIV LA CAP 4 - NEELIGIBIL, PENTRU PROIECTUL ,, AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL PE STR. DUNĂRII "
Dată publicare: 17.09.2019


Notă de fundamentare privind achiziția unui buldozer second hand
Dată publicare: 09.09.2019


CODUL DE CONDUITĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI A PERSONALULUI CONTRACTUAL
Dată publicare: 03.09.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 128 DIN 23.08.2019 PRIVIND DESEMNAREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
Dată publicare: 23.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 129 DIN 23.08.2019 PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ȘEDINȚEI DE ÎNDATĂ
Dată publicare: 23.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 130 DIN 23.08.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI SÂNTANA PENTRU ANUL 2019
Dată publicare: 23.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 107 DIN 20.08.2019 PRIVIND DESEMNAREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 108 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 109 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL A ȘEDINȚEI DIN LUNA IULIE 2019 A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 110 DIN 20.08.2019 PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 13
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 111 DIN 20.08.2019 PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI EXTRAVILAN DIN LOCALITATEA SÂNTANA, JUDEȚUL ARAD, EVIDENȚIAT ÎN C.F NR. 308630 SÂNTANA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 28.830 MP, CU DESTINAȚIA DE AMENAJARE RERE
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 113 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTĂ A TERENULUI INTRAVILAN ÎN LOCALITATEA SÂNTANA, STR. CĂPRIOAREI, NR. 12, JUD. ARAD ÎN SUPRAFAȚĂ DE 862 MP, ÎNSCRIS ÎN C.F NR. 300779 SÂNTANA, NR. TOP 1832/B
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 114 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI DIN SAÂNTANA, STR. LACUL ROȘU, NR. 2, EVIDENȚIAT ÎN C.F NR.209033, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 650 MP
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 115 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI DIN SÂNTANA, STR. ZĂRANDULUI, NR. 6, EVIDENȚIAT ÎN C.F NR.308846, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 230 MP
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 116 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI DIN SÂNTANA, STR. MUNCII FN. JUD. ARAD, CF. NR. 308531, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 93561 MP, CU DESTINAȚIA ZONĂ DE AGREMENT
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 117 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI DIN SÂNTANA, STR. GHIOCEILOR, NR. 6, EVIDENȚIAT ÎN C.F NR. 312183, NR. CAD. 312183 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 600 MP
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 118 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI INTRAVILAN ÎN LOCALITATEA SÂNTANA, STR. MUNCII, FN, JUD. ARAD ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3260 MP, ÎNSCRIS ÎN C.F NR. 300118, NR. TOP. 4222-4224/a/2 SÂNTANA
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 119 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI DIN SÂNTANA, STR. GHIOCEILOR, NR.27, EVIDENȚIAT ÎN C.F NR. 304699, NR. TOP.2056 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1044 MP
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 120 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI INTRAVILAN DIN SÂNTANA, STR. GRÂULUI, EVIDENȚIAT ÎN C.F NR. 312192, NR. TOP. 312192 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 277 MP
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 121 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI DIN SÂNTANA, STR. GRÂULUI, EVIDENȚIAT ÎN C.F NR. 312193, NR. TOP. 312193 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 281 MP
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 122 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI DIN SÂNTANA, EVIDENȚIAT ÎN C.F NR. 312191, NR. TOP. 312191 ÎN SUPRAFAȚÂ DE 285 MP
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 123 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI DIN SÂNTANA, EVIDENȚIAT ÎN C.F NR. 312190, NR. TOP. 312190 ÎN SUPRAFAȚÂ DE 289 MP
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 124 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI DIN SÂNTANA, STR. GRÂULUI, EVIDENȚIAT ÎN C.F NR. 312189, NR. TOP. 312189 ÎN SUPRAFAȚÂ DE 259 MP
Dată publicare: 20.08.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 125 DIN 20.08.2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI DIN SÂNTANA, EVIDENȚIAT ÎN C.F NR. 312194, NR. TOP. 312194 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP
Dată publicare: 20.08.2019


Regulamentul de eliberare a acordului şi a avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al orașului Sântana
Dată publicare: 26.07.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 97 DIN 25.07.2019 PRIVIND DESEMNAREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
Dată publicare: 25.07.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 98 DIN 25.07.2019 PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZIA ȘEDINȚEI ORDINARE
Dată publicare: 25.07.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 99 DIN 25.07.2019 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN LUNA IUNIE 2019 A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA
Dată publicare: 25.07.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 100 DIN 25.07.2019 PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 12
Dată publicare: 25.07.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 101 DIN 25.07.2019 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 78/22.05.2018, PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 47/20.03.2018, PRIVIND ÎNFIINȚAREA CLUBULUI SPORTIV ,, CLUB SPORTIV UNIREA SÂNTANA ", IN
Dată publicare: 25.07.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 102 DIN 25.07.2019 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 115/17.07.2018
Dată publicare: 25.07.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 103 DIN 25.07.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI SÂNTANA PENTRU ANUL 2019
Dată publicare: 25.07.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 104 DIN 25.07.2019 PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL, A INDICATORILOR EHNICO-ECONOMICI A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ,, EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTANA CU SALĂ DE SPORT - STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 25, JUDEȚUL A
Dată publicare: 25.07.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 105 DIN 25.07.2019 PRIVIND ACTUALIZAREA COFINANȚĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ,, EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTANA CU SALĂ DE SPORT - STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 25, JUDEȚUL ARAD "
Dată publicare: 25.07.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 106 DIN 25.07.2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATUTULUI DE FUNCȚII PENTRU CLUBUL SPORTIV ,, CLUB SPORTIV UNIREA SÂNTANA "
Dată publicare: 25.07.2019


Raport 2018 - OUG nr.109/2011
Dată publicare: 28.06.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 90 DIN 18.06.2019 PRIVIND DESEMNAREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
Dată publicare: 18.06.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 91 DIN 18.06.2019 PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE
Dată publicare: 18.06.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 92 DIN 18.06.2019 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN LUNA MAI 2019 A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA
Dată publicare: 18.06.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 93 DIN 18.06.2019 PRIVIND APROBAREA CESIUNII PĂRȚILOR SOCIALE DEȚINUTE DE ASOCIATUL CLEP LEONTIN ÎN SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL, CĂTRE UAT SÂNTANA
Dată publicare: 18.06.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 94 DIN 18.06.2019 PRIVIND TRECEREA ÎN PROPRIETATE PRIVATĂ A TERENULUI SITUAT ÎN SÂNTANA, EVIDENȚIAT ÎN C.F NR. 309253 SÂNTANA, TOP.4140/27/2 SÂNTANA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4.940 MP
Dată publicare: 18.06.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 95 DIN 18.06.2019 PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI EXTRAVILAN DIN LOCALITATEA SÂNTANA, JUD. ARAD, EVIDENȚIAT ÎN C.F NR. 308630 SÂNTANA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 28.830 MP, CU DESTINAȚIA DE AMENAJARE TEREN PE
Dată publicare: 18.06.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 96 DIN 18.06.2019 PRIVIND ALTE DREPTURI DE NATURĂ SALARIALĂ ACORDATE PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE
Dată publicare: 18.06.2019


Buget inițial 2019 - I
Dată publicare: 05.06.2019


Buget inițial 2019 - II
Dată publicare: 05.06.2019


Raport evaluare legea 52/2003
Dată publicare: 22.04.2019


Raport evaluare Legea 544/2001
Dată publicare: 22.04.2019


Proiect buget 2019
Dată publicare: 05.04.2019


Propuneri obiective de investitii pentru anul 2019
Dată publicare: 05.04.2019


Grilele de salarizare şi coeficienţii de aplicare începând cu 01.01.2019
Dată publicare: 25.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea I
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea II
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea III
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea IV
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea V
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea VI
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea VII
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea VIII
Dată publicare: 13.03.2019


Studiu de fundamentare privind decizia de concesionare a activităţii de sortare a deşeurilor reciclabile şi exploatarea staţiei de sortare Arad din cadrul sistemului integrat de gestiune a deşeurilor din judeţul Arad
Dată publicare: 27.02.2019


Anunt de publicitate
Dată publicare: 26.02.2019


Raport anual 2018
Dată publicare: 25.02.2019


Proiect de hotărâre - Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe anul 2019
Dată publicare: 19.02.2019


Servicii paza
Dată publicare: 18.02.2019


Anunt de publicitate
Dată publicare: 08.02.2019


R.O.I. 2015
Dată publicare: 30.01.2019


legea 544
Dată publicare: 30.01.2019


R.O.F. 2018
Dată publicare: 30.01.2019


Proiect de hotărâre privind denumirea parcului situat în Sântana Str. Mihai Viteazul - ,, CENTENARUL MARII UNIRI
Dată publicare: 22.01.2019


Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local al orașului Sântana
Dată publicare: 22.01.2019


Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local - pentru anul 2019, amplasamentele unde se vor repartiza orele de muncă pentru beneficiarii de ajutor social
Dată publicare: 22.01.2019


Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale al serviciului public de asistență socială din cadrul primăriei orașului Sântana pentru anul 2019
Dată publicare: 22.01.2019


Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal la nivelul U.A.T. ORAȘ SÂNTANA
Dată publicare: 22.01.2019


Programul achizitiilor publice pe anul 2019
Dată publicare: 14.01.2019


Lista prioritati 2019 fond locativ
Dată publicare: 11.01.2019


Proiect buget 2019
Dată publicare: 07.01.2019


Anunt de publicitate
Dată publicare: 28.12.2018


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Dată publicare: 21.12.2018


Situații financiare trimestrul I 2018
Dată publicare: 05.12.2018


Situații financiare trimestrul II 2018
Dată publicare: 05.12.2018


Situații financiare trimestrul III 2018
Dată publicare: 05.12.2018


Servicii paza
Dată publicare: 03.12.2018


Buget rectificat - HCL 51 din 12.04.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat - HCL 72 din 22.05.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat - HCL 102 din 03.07.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat - HCL 119 din 17.07.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat - HCL130 din 14.08.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat - Disp.311 din 05.09.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat HCL 148 din 19.09.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat - Disp.338 din 02.10.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat HCL161 din 16.10.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat HCL 169 din 02.11.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat HCL 179 din 20.11.2018
Dată publicare: 29.11.2018


LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Dată publicare: 26.11.2018


PROIECT VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2019
Dată publicare: 22.11.2018


Situatia salariilor de incadrare a personalului contractual si a functionarilor publici
Dată publicare: 15.11.2018


Anunt pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole
Dată publicare: 18.10.2018


Anunt aprobare studiu de oportunitate concesionare imobil
Dată publicare: 18.10.2018


Anunt aprobare studiu de oportunitate concesionare imobil
Dată publicare: 18.10.2018


Anunț nr.9/08.10.2018
Dată publicare: 08.10.2018


Contract prestari servicii nr. 17093 din 24.09.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 05.10.2018


RETRAS - Anunț nr. 7/20.09.2018
Dată publicare: 20.09.2018


Anunț nr.8/20.09.2018
Dată publicare: 20.09.2018


Anunț cont unic pentru virarea amenzilor contravenționale
Dată publicare: 18.09.2018


Rezultatul privind selecţia proiectelor "Activităţi cultural artistice"
Dată publicare: 23.07.2018


Registrul cuprinzând activitățile vulnerabile la corupție
Dată publicare: 27.06.2018


Anunt studiu de oportunitate cladire Strada Muncii nr. 73
Dată publicare: 21.06.2018


Anunț de participare la Sesiunea II 2018 - licitație publică de proiecte cultură și sport
Dată publicare: 18.06.2018


Anunt studiu de oportunitate teren evidentiat in C.F.nr. 308630
Dată publicare: 06.06.2018


Rezultat privind selecția proiectelor. " Promovarea sportului de performantă și Sportul pentru toți " - Sesiunea I 2018
Dată publicare: 29.05.2018


Rezultat privind selectia proiectelor Activitati cultural-artistice - sesiunea I 2018
Dată publicare: 24.05.2018


Contract prestari servicii nr. 7302/24.04.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 18.05.2018


Contract prestari servicii nr. 7609/27.04.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 18.05.2018


Contract de lucrări nr. 8069 din 08.05.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 18.05.2018


Proiect în dezbatere publică
Dată publicare: 07.05.2018


Hotărâre Nr. 53/12.04.2018
Dată publicare: 16.04.2018


METODOLOGIA pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Orasului Santana/Consiliului Local Santana, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Directia de finanţare: Activităţi sportive "
Dată publicare: 16.04.2018


METODOLOGIA pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fondurile bugetului Orasului Santana/Consiliului Local Santana,alocate pentru activitati nonprofit potrivit Legii nr.350/2005 Directia de finantare:"Activitati cultural-artist
Dată publicare: 16.04.2018


Anunț Achiziții Publice
Dată publicare: 13.04.2018


Contract prestari-servicii nr. 5646/28.03.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 04.04.2018


Venituri salariale Primăria Orașului Sântana la 31.03.2018
Dată publicare: 04.04.2018


Anunț de participare la Sesiunea I 2018 - licitație publică proiecte cultură și sport
Dată publicare: 02.04.2018


Anunț Aciziții Publice
Dată publicare: 29.03.2018


Contract prestari servicii nr. 4674/16.03.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 26.03.2018


Program anual finanţări nerambursabile sport şi cultură
Dată publicare: 23.03.2018


Buget 2018
Dată publicare: 28.02.2018


Contract prestari servicii nr. 3103/21.02.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 28.02.2018


Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Sântana
Dată publicare: 23.02.2018


Strategia anuală de achiziții publice pe anul 2018 a Orșului Sântana
Dată publicare: 22.02.2018


Hotărâre nr. 195. 31.10.2017 Privind aprobarea normelor interne a orașului Sântana,jud.Arad privind modalitatea de atribuire a contractelor către entitățiile juridice la care orașul este acționar majoritar
Dată publicare: 22.02.2018


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ AP.PO.07 NR. 13827 DIN 28.09.2017
Dată publicare: 22.02.2018


ACHIZIȚII PUBLICE DE SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN ANEXA 2 LA LEGEA 98.2016 AP.PO.06 NR.13826 DIN 28.09.2017
Dată publicare: 22.02.2018


ACHIZIȚIILE DIRECTE AP.PO.03 NR. 13825 DIN 28.09.2017
Dată publicare: 22.02.2018


BILANȚ 31.12.2017
Dată publicare: 22.02.2018


Contract de servicii SC. PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 20.02.2018


Proces verbal de evaluare
Dată publicare: 19.02.2018


Anunț dezbatere proiect buget 2018
Dată publicare: 06.02.2018


Anunț de publicitate
Dată publicare: 29.01.2018


Proiect de horărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor, al localității Sântana și satului aparținător Caporal Alexa pe anul 2018
Dată publicare: 19.01.2018


Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale al serviciului public de asistență socială din cadrul Primăriei Orașului Sântana pentru anul 2018
Dată publicare: 19.01.2018


Proiect de buget pe anul 2018 venituri
Dată publicare: 10.01.2018


Proiect de buget pe anul 2018 cheltuieli
Dată publicare: 10.01.2018


Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati
Dată publicare: 21.11.2017


Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare
Dată publicare: 21.11.2017


Proiect taxe şi impozite locale 2018
Dată publicare: 20.11.2017


Situatii financiare trim. III 2017
Dată publicare: 01.11.2017


Buget rectificat la 31.10.2017
Dată publicare: 31.10.2017


Venituri salariale Primăria Orașului Sântana 2017
Dată publicare: 29.09.2017


intrarea minorilor in centrul de zi
Dată publicare: 27.09.2017


Acordare a prestatiilor exceptionale
Dată publicare: 27.09.2017


Buget rectificat la 15.09.2017
Dată publicare: 15.09.2017


Situatii financiare la 31.12.2016
Dată publicare: 24.08.2017


Registrul datoriei publice locale la 31.12.2016
Dată publicare: 24.08.2017


Rezultat privind selectia proiectului Activitati cultural-artistice
Dată publicare: 04.08.2017


Situatii financiare trim II 2017
Dată publicare: 28.07.2017


anunt de participare licitatie publica sesiunea II
Dată publicare: 12.07.2017


RAPORT ANUAL privitor la activitatea societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local Sântana, întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
Dată publicare: 30.06.2017


Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sântana din data de 24.04.2017
Dată publicare: 05.05.2017


Rezultat privind selectia proiectelor cultural-artistice si promovarea sportului de performanta
Dată publicare: 03.05.2017


Situatii financiare trim I 2017
Dată publicare: 03.05.2017


Bugetul local al orașului Sântana pentru anul 2017
Dată publicare: 19.04.2017


ANUNŢ DE PARTICIPARE
Dată publicare: 28.03.2017


Programul anual al finantarii nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Santana pe anul 2017 pentru activitati nonprofit de interes general din domeniile: sport si cultura, in conditiile prevazute de Legea nr
Dată publicare: 28.03.2017


METODOLOGIA pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Orasului Santana/Consiliului Local Santana, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Directia de finanţare: Activităţi cultural-ar
Dată publicare: 28.03.2017


METODOLOGIA pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Orasului Santana/Consiliului Local Santana, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Directia de finanţare: Activităţi sportive Pr
Dată publicare: 28.03.2017


Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a orașului Sântana
Dată publicare: 28.03.2017


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI SÂNTANA
Dată publicare: 21.03.2017


PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR COMERCIALE IN ORASUL SANTANA
Dată publicare: 20.03.2017


Dispoziție convocare ședință extraordinară a Consiliului Local Sântana
Dată publicare: 13.03.2017


Hotărâre nr. 48/ 21.02.2017 privind convocarea adunării proprietarilor de teren- proprietate privată de la nivelul orașului Sântana și satului Caporal Alexa în vederea reorganizării comisiei locale de fond funciar
Dată publicare: 24.02.2017


Proiect de buget pe anul 2017 cheltuieli
Dată publicare: 17.01.2017


Bilanț la 30.09.2016
Dată publicare: 16.12.2016


Bugetul local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
Dată publicare: 16.12.2016


Contracte de deszăpezire Primăria Sântana
Dată publicare: 29.11.2016


Contracte de deszăpezire Primăria Sântana
Dată publicare: 29.11.2016


Proces-verbal încheiat în 01.11.2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Sântana
Dată publicare: 03.11.2016


Anunţ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
Dată publicare: 03.11.2016


Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Sântana 2015-2020
Dată publicare: 20.10.2016


Proiect de hotărâre privind aprobarea Stategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Sântana 2015-2020
Dată publicare: 20.10.2016


PUG şi RLU Sântana
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU parte scrisă
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU parte scrisă
Dată publicare: 12.10.2016


Raportul administratorilor la SC PRIMVEST CONSULT SRL pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2015
Dată publicare: 08.09.2016


Raport privind activitatea desfăşurată în cursul exerciţiului financiar 01.01.2015- 31.12.2015, conform OUG 109/30.11.2011 actualizată
Dată publicare: 29.08.2016


Anunţ
Dată publicare: 12.08.2016


Strategia de C&T
Dată publicare: 12.08.2016


Formulare
Dată publicare: 12.08.2016


Regulament C&T
Dată publicare: 12.08.2016


Fişa de date C&T
Dată publicare: 12.08.2016


Contract C&T Zona 1
Dată publicare: 12.08.2016


Strategie.dezvoltare.modif.Taxa-tarif
Dată publicare: 12.08.2016


Bilanţ 30.06.2016
Dată publicare: 12.08.2016


Bugetul Local al Oraşului Sântana pentru anul 2016
Dată publicare: 12.08.2016


Anunţ
Dată publicare: 28.07.2016


Anunţ
Dată publicare: 27.07.2016


Rectificare buget local
Dată publicare: 15.06.2016


Programul anual de achiziţii publice 2016
Dată publicare: 05.04.2016


Calendarul activităţilor cultural- artistice la nivelul oraşului Sântana pentru anul 2016
Dată publicare: 05.04.2016


Situaţii financiare trimestriale
Dată publicare: 31.03.2016


Situaţii financiare trimestriale
Dată publicare: 31.03.2016


Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia locală 31.12.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Programul obiectivelor de investiţii pe 2015
Dată publicare: 31.03.2016


Hotărâre privind rectificarea bugetului pe 2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de rezultat patrimonial 31.03.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie: venituri-cheltuieli 31.12.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie: venituri-cheltuieli 30.06.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- venituri 30.06.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- venituri 30.09.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- cheltuieli 30.06.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- cheltuieli 31.12.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- cheltuieli 30.09.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- venituri 31.03.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- venituri 31.12.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie: venituri-cheltuieli 30.09.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Buget
Dată publicare: 31.03.2016


Registrul datoriei publice locale la data de 31.12.2105
Dată publicare: 31.03.2016


Bugetul local pe anul 2015 şi estimări pentru 2017-2019
Dată publicare: 31.03.2016


Bugetul local pe anul 2016 şi estimări pentru 2017-2019 la data de 01.03.2016
Dată publicare: 31.03.2016


Bugetul local pe anul 2016 şi estimări pentru 2017-2019 din data de 22.03.2016
Dată publicare: 31.03.2016


Anunţ de aprobare PUZ
Dată publicare: 17.03.2016


PUZ HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES
Dată publicare: 17.03.2016


PUZ HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES
Dată publicare: 17.03.2016


PUZ HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES
Dată publicare: 17.03.2016


P.U.Z. "Extindere spaţii depozitare şi producţie, platforme şi împrejmuire- Sântana"- jud. Arad
Dată publicare: 15.02.2016


Proiect de buget pe anul 2016
Dată publicare: 04.01.2016


Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Sântana pentru anul 2015
Dată publicare: 13.01.2015


Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Sântana pentru anul 2014
Dată publicare: 06.01.2014


Hotărârea nr. 92/02.07.2013 privind însuşirea documentaţiei tehnice aferente lucrării de PUZ - staţie de epurare în oraşul Sântana
Dată publicare: 10.07.2013


Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază al oraşului Sântana pe anul 2013
Dată publicare: 13.03.2013


Proiect de hotărâre privind amplasarea unor bariere la intrarea în piaţa agroalimentară Sântana, intersecţia străzilor Mihai Viteazu cu Căprioarei
Dată publicare: 13.03.2013


Lucrări reparaţii şi investiţii prevăzute pentru anul 2012
Dată publicare: 18.01.2012


Proiect de buget pentru anul 2012
Dată publicare: 17.01.2012


Dezbatere publică asupra Planului Urbanistic General al oraşului Sântana
Dată publicare: 14.06.2011

Du-te SUS
Consiliul Local
 Componenta - Consiliului Local
 Hotărârile Consiliului Local
 Transparență decizională
 Comisii de specialitate
 Declarații de avere
 Declarații de interese
 Rapoarte de activitate
 Arhiva declaratii 2010
 Arhiva declaratii 2011
 Arhiva declaratii 2012

Dezvoltare si Integrare
 MasterPlan Sântana
 Proiecte în derulare
 Proiecte finalizate
 Strategii de dezvoltare
 Oportunitati de afaceri

Orasul Santana
 Prezentarea orasului Santana
 Istoria orasului Santana
 Personalitatile orasului
 Potential turistic
 Transport local
 Galeria Foto - Oras Santana

Servicii pentru locuitorii orasul Santana
 Internet gratuit
 LiveCAM Online
 Radio Santana