Acasa  Știri locale
Sugestii si Reclamatii
 Contact  SiteMap
 
   
Joi 17 Octombrie 2019 - 19:28 Avem 10 vizitatori online

Transparență decizională

Grilele de salarizare şi coeficienţii de aplicare începând cu 30.09.2019
Dată publicare: 30.09.2019


Dispoziție afișaj electoral
Dată publicare: 30.09.2019


Bilant la 31.03.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Buget rectificat la 07.08.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Buget rectificat la 20.08.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Buget rectificat la 21.05.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Buget rectificat la 23.08.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Buget rectificat la 25.07.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Buget rectificat la 29.05.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Situatii financiare la 31.06.2019
Dată publicare: 27.09.2019


Bilantul la 31.12.2018
Dată publicare: 25.09.2019


Executia bugetara la 31.08.2019
Dată publicare: 25.09.2019


Notă de fundamentare privind achiziția unui buldozer second hand
Dată publicare: 09.09.2019


CODUL DE CONDUITĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI A PERSONALULUI CONTRACTUAL
Dată publicare: 03.09.2019


Regulamentul de eliberare a acordului şi a avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al orașului Sântana
Dată publicare: 26.07.2019


Raport 2018 - OUG nr.109/2011
Dată publicare: 28.06.2019


Buget inițial 2019 - I
Dată publicare: 05.06.2019


Buget inițial 2019 - II
Dată publicare: 05.06.2019


Raport evaluare legea 52/2003
Dată publicare: 22.04.2019


Raport evaluare Legea 544/2001
Dată publicare: 22.04.2019


Proiect buget 2019
Dată publicare: 05.04.2019


Propuneri obiective de investitii pentru anul 2019
Dată publicare: 05.04.2019


Grilele de salarizare şi coeficienţii de aplicare începând cu 01.01.2019
Dată publicare: 25.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea I
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea II
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea III
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea IV
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea V
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea VI
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea VII
Dată publicare: 13.03.2019


Buget trimestrul IV 2018 - partea VIII
Dată publicare: 13.03.2019


Studiu de fundamentare privind decizia de concesionare a activităţii de sortare a deşeurilor reciclabile şi exploatarea staţiei de sortare Arad din cadrul sistemului integrat de gestiune a deşeurilor din judeţul Arad
Dată publicare: 27.02.2019


Anunt de publicitate
Dată publicare: 26.02.2019


Raport anual 2018
Dată publicare: 25.02.2019


Proiect de hotărâre - Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe anul 2019
Dată publicare: 19.02.2019


Servicii paza
Dată publicare: 18.02.2019


Anunt de publicitate
Dată publicare: 08.02.2019


R.O.I. 2015
Dată publicare: 30.01.2019


legea 544
Dată publicare: 30.01.2019


R.O.F. 2018
Dată publicare: 30.01.2019


Proiect de hotărâre privind denumirea parcului situat în Sântana Str. Mihai Viteazul - ,, CENTENARUL MARII UNIRI
Dată publicare: 22.01.2019


Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local al orașului Sântana
Dată publicare: 22.01.2019


Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local - pentru anul 2019, amplasamentele unde se vor repartiza orele de muncă pentru beneficiarii de ajutor social
Dată publicare: 22.01.2019


Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale al serviciului public de asistență socială din cadrul primăriei orașului Sântana pentru anul 2019
Dată publicare: 22.01.2019


Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal la nivelul U.A.T. ORAȘ SÂNTANA
Dată publicare: 22.01.2019


Programul achizitiilor publice pe anul 2019
Dată publicare: 14.01.2019


Lista prioritati 2019 fond locativ
Dată publicare: 11.01.2019


Proiect buget 2019
Dată publicare: 07.01.2019


Anunt de publicitate
Dată publicare: 28.12.2018


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Dată publicare: 21.12.2018


Situații financiare trimestrul I 2018
Dată publicare: 05.12.2018


Situații financiare trimestrul II 2018
Dată publicare: 05.12.2018


Situații financiare trimestrul III 2018
Dată publicare: 05.12.2018


Servicii paza
Dată publicare: 03.12.2018


Buget rectificat - HCL 51 din 12.04.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat - HCL 72 din 22.05.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat - HCL 102 din 03.07.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat - HCL 119 din 17.07.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat - HCL130 din 14.08.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat - Disp.311 din 05.09.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat HCL 148 din 19.09.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat - Disp.338 din 02.10.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat HCL161 din 16.10.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat HCL 169 din 02.11.2018
Dată publicare: 29.11.2018


Buget rectificat HCL 179 din 20.11.2018
Dată publicare: 29.11.2018


LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Dată publicare: 26.11.2018


PROIECT VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2019
Dată publicare: 22.11.2018


Situatia salariilor de incadrare a personalului contractual si a functionarilor publici
Dată publicare: 15.11.2018


Anunt pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole
Dată publicare: 18.10.2018


Anunt aprobare studiu de oportunitate concesionare imobil
Dată publicare: 18.10.2018


Anunt aprobare studiu de oportunitate concesionare imobil
Dată publicare: 18.10.2018


Anunț nr.9/08.10.2018
Dată publicare: 08.10.2018


Contract prestari servicii nr. 17093 din 24.09.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 05.10.2018


RETRAS - Anunț nr. 7/20.09.2018
Dată publicare: 20.09.2018


Anunț nr.8/20.09.2018
Dată publicare: 20.09.2018


Anunț cont unic pentru virarea amenzilor contravenționale
Dată publicare: 18.09.2018


Rezultatul privind selecţia proiectelor "Activităţi cultural artistice"
Dată publicare: 23.07.2018


Registrul cuprinzând activitățile vulnerabile la corupție
Dată publicare: 27.06.2018


Anunt studiu de oportunitate cladire Strada Muncii nr. 73
Dată publicare: 21.06.2018


Anunț de participare la Sesiunea II 2018 - licitație publică de proiecte cultură și sport
Dată publicare: 18.06.2018


Anunt studiu de oportunitate teren evidentiat in C.F.nr. 308630
Dată publicare: 06.06.2018


Rezultat privind selecția proiectelor. " Promovarea sportului de performantă și Sportul pentru toți " - Sesiunea I 2018
Dată publicare: 29.05.2018


Rezultat privind selectia proiectelor Activitati cultural-artistice - sesiunea I 2018
Dată publicare: 24.05.2018


Contract prestari servicii nr. 7302/24.04.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 18.05.2018


Contract prestari servicii nr. 7609/27.04.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 18.05.2018


Contract de lucrări nr. 8069 din 08.05.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 18.05.2018


Proiect în dezbatere publică
Dată publicare: 07.05.2018


Hotărâre Nr. 53/12.04.2018
Dată publicare: 16.04.2018


METODOLOGIA pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Orasului Santana/Consiliului Local Santana, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Directia de finanţare: Activităţi sportive "
Dată publicare: 16.04.2018


METODOLOGIA pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fondurile bugetului Orasului Santana/Consiliului Local Santana,alocate pentru activitati nonprofit potrivit Legii nr.350/2005 Directia de finantare:"Activitati cultural-artist
Dată publicare: 16.04.2018


Anunț Achiziții Publice
Dată publicare: 13.04.2018


Contract prestari-servicii nr. 5646/28.03.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 04.04.2018


Venituri salariale Primăria Orașului Sântana la 31.03.2018
Dată publicare: 04.04.2018


Anunț de participare la Sesiunea I 2018 - licitație publică proiecte cultură și sport
Dată publicare: 02.04.2018


Anunț Aciziții Publice
Dată publicare: 29.03.2018


Contract prestari servicii nr. 4674/16.03.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 26.03.2018


Program anual finanţări nerambursabile sport şi cultură
Dată publicare: 23.03.2018


Buget 2018
Dată publicare: 28.02.2018


Contract prestari servicii nr. 3103/21.02.2018 - SC PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 28.02.2018


Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Sântana
Dată publicare: 23.02.2018


Strategia anuală de achiziții publice pe anul 2018 a Orșului Sântana
Dată publicare: 22.02.2018


Hotărâre nr. 195. 31.10.2017 Privind aprobarea normelor interne a orașului Sântana,jud.Arad privind modalitatea de atribuire a contractelor către entitățiile juridice la care orașul este acționar majoritar
Dată publicare: 22.02.2018


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ AP.PO.07 NR. 13827 DIN 28.09.2017
Dată publicare: 22.02.2018


ACHIZIȚII PUBLICE DE SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN ANEXA 2 LA LEGEA 98.2016 AP.PO.06 NR.13826 DIN 28.09.2017
Dată publicare: 22.02.2018


ACHIZIȚIILE DIRECTE AP.PO.03 NR. 13825 DIN 28.09.2017
Dată publicare: 22.02.2018


BILANȚ 31.12.2017
Dată publicare: 22.02.2018


Contract de servicii SC. PRIMVEST CONSULT SRL
Dată publicare: 20.02.2018


Proces verbal de evaluare
Dată publicare: 19.02.2018


Anunț dezbatere proiect buget 2018
Dată publicare: 06.02.2018


Anunț de publicitate
Dată publicare: 29.01.2018


Proiect de horărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor, al localității Sântana și satului aparținător Caporal Alexa pe anul 2018
Dată publicare: 19.01.2018


Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale al serviciului public de asistență socială din cadrul Primăriei Orașului Sântana pentru anul 2018
Dată publicare: 19.01.2018


Proiect de buget pe anul 2018 venituri
Dată publicare: 10.01.2018


Proiect de buget pe anul 2018 cheltuieli
Dată publicare: 10.01.2018


Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati
Dată publicare: 21.11.2017


Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare
Dată publicare: 21.11.2017


Proiect taxe şi impozite locale 2018
Dată publicare: 20.11.2017


Situatii financiare trim. III 2017
Dată publicare: 01.11.2017


Buget rectificat la 31.10.2017
Dată publicare: 31.10.2017


Venituri salariale Primăria Orașului Sântana 2017
Dată publicare: 29.09.2017


intrarea minorilor in centrul de zi
Dată publicare: 27.09.2017


Acordare a prestatiilor exceptionale
Dată publicare: 27.09.2017


Buget rectificat la 15.09.2017
Dată publicare: 15.09.2017


Situatii financiare la 31.12.2016
Dată publicare: 24.08.2017


Registrul datoriei publice locale la 31.12.2016
Dată publicare: 24.08.2017


Rezultat privind selectia proiectului Activitati cultural-artistice
Dată publicare: 04.08.2017


Situatii financiare trim II 2017
Dată publicare: 28.07.2017


anunt de participare licitatie publica sesiunea II
Dată publicare: 12.07.2017


RAPORT ANUAL privitor la activitatea societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local Sântana, întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
Dată publicare: 30.06.2017


Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sântana din data de 24.04.2017
Dată publicare: 05.05.2017


Rezultat privind selectia proiectelor cultural-artistice si promovarea sportului de performanta
Dată publicare: 03.05.2017


Situatii financiare trim I 2017
Dată publicare: 03.05.2017


Bugetul local al orașului Sântana pentru anul 2017
Dată publicare: 19.04.2017


ANUNŢ DE PARTICIPARE
Dată publicare: 28.03.2017


Programul anual al finantarii nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Santana pe anul 2017 pentru activitati nonprofit de interes general din domeniile: sport si cultura, in conditiile prevazute de Legea nr
Dată publicare: 28.03.2017


METODOLOGIA pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Orasului Santana/Consiliului Local Santana, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Directia de finanţare: Activităţi cultural-ar
Dată publicare: 28.03.2017


METODOLOGIA pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Orasului Santana/Consiliului Local Santana, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Directia de finanţare: Activităţi sportive Pr
Dată publicare: 28.03.2017


Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a orașului Sântana
Dată publicare: 28.03.2017


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI SÂNTANA
Dată publicare: 21.03.2017


PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR COMERCIALE IN ORASUL SANTANA
Dată publicare: 20.03.2017


Dispoziție convocare ședință extraordinară a Consiliului Local Sântana
Dată publicare: 13.03.2017


Hotărâre nr. 48/ 21.02.2017 privind convocarea adunării proprietarilor de teren- proprietate privată de la nivelul orașului Sântana și satului Caporal Alexa în vederea reorganizării comisiei locale de fond funciar
Dată publicare: 24.02.2017


Proiect de buget pe anul 2017 cheltuieli
Dată publicare: 17.01.2017


Bilanț la 30.09.2016
Dată publicare: 16.12.2016


Bugetul local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
Dată publicare: 16.12.2016


Contracte de deszăpezire Primăria Sântana
Dată publicare: 29.11.2016


Contracte de deszăpezire Primăria Sântana
Dată publicare: 29.11.2016


Proces-verbal încheiat în 01.11.2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Sântana
Dată publicare: 03.11.2016


Anunţ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
Dată publicare: 03.11.2016


Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Sântana 2015-2020
Dată publicare: 20.10.2016


Proiect de hotărâre privind aprobarea Stategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Sântana 2015-2020
Dată publicare: 20.10.2016


PUG şi RLU Sântana
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU parte scrisă
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU parte scrisă
Dată publicare: 12.10.2016


Raportul administratorilor la SC PRIMVEST CONSULT SRL pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2015
Dată publicare: 08.09.2016


Raport privind activitatea desfăşurată în cursul exerciţiului financiar 01.01.2015- 31.12.2015, conform OUG 109/30.11.2011 actualizată
Dată publicare: 29.08.2016


Anunţ
Dată publicare: 12.08.2016


Strategia de C&T
Dată publicare: 12.08.2016


Formulare
Dată publicare: 12.08.2016


Regulament C&T
Dată publicare: 12.08.2016


Fişa de date C&T
Dată publicare: 12.08.2016


Contract C&T Zona 1
Dată publicare: 12.08.2016


Strategie.dezvoltare.modif.Taxa-tarif
Dată publicare: 12.08.2016


Bilanţ 30.06.2016
Dată publicare: 12.08.2016


Bugetul Local al Oraşului Sântana pentru anul 2016
Dată publicare: 12.08.2016


Anunţ
Dată publicare: 28.07.2016


Anunţ
Dată publicare: 27.07.2016


Rectificare buget local
Dată publicare: 15.06.2016


Programul anual de achiziţii publice 2016
Dată publicare: 05.04.2016


Calendarul activităţilor cultural- artistice la nivelul oraşului Sântana pentru anul 2016
Dată publicare: 05.04.2016


Situaţii financiare trimestriale
Dată publicare: 31.03.2016


Situaţii financiare trimestriale
Dată publicare: 31.03.2016


Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia locală 31.12.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Programul obiectivelor de investiţii pe 2015
Dată publicare: 31.03.2016


Hotărâre privind rectificarea bugetului pe 2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de rezultat patrimonial 31.03.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie: venituri-cheltuieli 31.12.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie: venituri-cheltuieli 30.06.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- venituri 30.06.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- venituri 30.09.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- cheltuieli 30.06.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- cheltuieli 31.12.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- cheltuieli 30.09.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- venituri 31.03.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- venituri 31.12.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie: venituri-cheltuieli 30.09.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Buget
Dată publicare: 31.03.2016


Registrul datoriei publice locale la data de 31.12.2105
Dată publicare: 31.03.2016


Bugetul local pe anul 2015 şi estimări pentru 2017-2019
Dată publicare: 31.03.2016


Bugetul local pe anul 2016 şi estimări pentru 2017-2019 la data de 01.03.2016
Dată publicare: 31.03.2016


Bugetul local pe anul 2016 şi estimări pentru 2017-2019 din data de 22.03.2016
Dată publicare: 31.03.2016


Anunţ de aprobare PUZ
Dată publicare: 17.03.2016


PUZ HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES
Dată publicare: 17.03.2016


PUZ HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES
Dată publicare: 17.03.2016


PUZ HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES
Dată publicare: 17.03.2016


P.U.Z. "Extindere spaţii depozitare şi producţie, platforme şi împrejmuire- Sântana"- jud. Arad
Dată publicare: 15.02.2016


Proiect de buget pe anul 2016
Dată publicare: 04.01.2016


Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Sântana pentru anul 2015
Dată publicare: 13.01.2015


Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Sântana pentru anul 2014
Dată publicare: 06.01.2014


Hotărârea nr. 92/02.07.2013 privind însuşirea documentaţiei tehnice aferente lucrării de PUZ - staţie de epurare în oraşul Sântana
Dată publicare: 10.07.2013


Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază al oraşului Sântana pe anul 2013
Dată publicare: 13.03.2013


Proiect de hotărâre privind amplasarea unor bariere la intrarea în piaţa agroalimentară Sântana, intersecţia străzilor Mihai Viteazu cu Căprioarei
Dată publicare: 13.03.2013


Lucrări reparaţii şi investiţii prevăzute pentru anul 2012
Dată publicare: 18.01.2012


Proiect de buget pentru anul 2012
Dată publicare: 17.01.2012


Dezbatere publică asupra Planului Urbanistic General al oraşului Sântana
Dată publicare: 14.06.2011


SITUAŢII FINANCIARE ASUPRA EXECUŢIEI BUGETARE ANUALE
Dată publicare: 16.02.2011


Proiectul de buget local 2011
Dată publicare: 24.01.2011


Anunţ nr.2 din 20 IULIE 2010
Dată publicare: 02.08.2010


ANUNȚ NR. 1 DIN 16.02.2010
Dată publicare: 16.02.2010

Du-te SUS
Consiliul Local
 Componenta - Consiliului Local
 Hotărârile Consiliului Local
 Transparență decizională
 Comisii de specialitate
 Declarații de avere
 Declarații de interese
 Rapoarte de activitate
 Arhiva declaratii 2010
 Arhiva declaratii 2011
 Arhiva declaratii 2012

Dezvoltare si Integrare
 MasterPlan Sântana
 Proiecte în derulare
 Proiecte finalizate
 Strategii de dezvoltare
 Oportunitati de afaceri

Orasul Santana
 Prezentarea orasului Santana
 Istoria orasului Santana
 Personalitatile orasului
 Potential turistic
 Transport local
 Galeria Foto - Oras Santana

Servicii pentru locuitorii orasul Santana
 Internet gratuit
 LiveCAM Online
 Radio Santana