Acasa  Știri locale
Sugestii si Reclamatii
 Contact  SiteMap
 
   
Miercuri 26 Aprilie 2017 - 08:57 Avem 11 vizitatori online

Transparență decizională

Bugetul local al orașului Sântana pentru anul 2017
Dată publicare: 19.04.2017


ANUNŢ DE PARTICIPARE
Dată publicare: 28.03.2017


Programul anual al finantarii nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Santana pe anul 2017 pentru activitati nonprofit de interes general din domeniile: sport si cultura, in conditiile prevazute de Legea nr
Dată publicare: 28.03.2017


METODOLOGIA pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Orasului Santana/Consiliului Local Santana, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Directia de finanţare: Activităţi cultural-ar
Dată publicare: 28.03.2017


METODOLOGIA pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Orasului Santana/Consiliului Local Santana, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Directia de finanţare: Activităţi sportive Pr
Dată publicare: 28.03.2017


Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a orașului Sântana
Dată publicare: 28.03.2017


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI SÂNTANA
Dată publicare: 21.03.2017


PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR COMERCIALE IN ORASUL SANTANA
Dată publicare: 20.03.2017


Dispoziție convocare ședință extraordinară a Consiliului Local Sântana
Dată publicare: 13.03.2017


Hotărâre nr. 48/ 21.02.2017 privind convocarea adunării proprietarilor de teren- proprietate privată de la nivelul orașului Sântana și satului Caporal Alexa în vederea reorganizării comisiei locale de fond funciar
Dată publicare: 24.02.2017


Proiect de buget pe anul 2017 cheltuieli
Dată publicare: 17.01.2017


Bilanț la 30.09.2016
Dată publicare: 16.12.2016


Bugetul local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
Dată publicare: 16.12.2016


Contracte de deszăpezire Primăria Sântana
Dată publicare: 29.11.2016


Contracte de deszăpezire Primăria Sântana
Dată publicare: 29.11.2016


Proces-verbal încheiat în 01.11.2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Sântana
Dată publicare: 03.11.2016


Anunţ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
Dată publicare: 03.11.2016


Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Sântana 2015-2020
Dată publicare: 20.10.2016


Proiect de hotărâre privind aprobarea Stategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Sântana 2015-2020
Dată publicare: 20.10.2016


PUG şi RLU Sântana
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU parte scrisă
Dată publicare: 12.10.2016


PUG şi RLU parte scrisă
Dată publicare: 12.10.2016


Raportul administratorilor la SC PRIMVEST CONSULT SRL pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2015
Dată publicare: 08.09.2016


Raport privind activitatea desfăşurată în cursul exerciţiului financiar 01.01.2015- 31.12.2015, conform OUG 109/30.11.2011 actualizată
Dată publicare: 29.08.2016


Anunţ
Dată publicare: 12.08.2016


Strategia de C&T
Dată publicare: 12.08.2016


Formulare
Dată publicare: 12.08.2016


Regulament C&T
Dată publicare: 12.08.2016


Fişa de date C&T
Dată publicare: 12.08.2016


Contract C&T Zona 1
Dată publicare: 12.08.2016


Strategie.dezvoltare.modif.Taxa-tarif
Dată publicare: 12.08.2016


Bilanţ 30.06.2016
Dată publicare: 12.08.2016


Bugetul Local al Oraşului Sântana pentru anul 2016
Dată publicare: 12.08.2016


Anunţ
Dată publicare: 28.07.2016


Anunţ
Dată publicare: 27.07.2016


Rectificare buget local
Dată publicare: 15.06.2016


Programul anual de achiziţii publice 2016
Dată publicare: 05.04.2016


Calendarul activităţilor cultural- artistice la nivelul oraşului Sântana pentru anul 2016
Dată publicare: 05.04.2016


Situaţii financiare trimestriale
Dată publicare: 31.03.2016


Situaţii financiare trimestriale
Dată publicare: 31.03.2016


Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia locală 31.12.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Programul obiectivelor de investiţii pe 2015
Dată publicare: 31.03.2016


Hotărâre privind rectificarea bugetului pe 2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de rezultat patrimonial 31.03.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie: venituri-cheltuieli 31.12.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie: venituri-cheltuieli 30.06.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- venituri 30.06.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- venituri 30.09.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- cheltuieli 30.06.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- cheltuieli 31.12.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- cheltuieli 30.09.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- venituri 31.03.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie- venituri 31.12.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Contul de execuţie: venituri-cheltuieli 30.09.2015
Dată publicare: 31.03.2016


Buget
Dată publicare: 31.03.2016


Registrul datoriei publice locale la data de 31.12.2105
Dată publicare: 31.03.2016


Bugetul local pe anul 2015 şi estimări pentru 2017-2019
Dată publicare: 31.03.2016


Bugetul local pe anul 2016 şi estimări pentru 2017-2019 la data de 01.03.2016
Dată publicare: 31.03.2016


Bugetul local pe anul 2016 şi estimări pentru 2017-2019 din data de 22.03.2016
Dată publicare: 31.03.2016


Anunţ de aprobare PUZ
Dată publicare: 17.03.2016


PUZ HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES
Dată publicare: 17.03.2016


PUZ HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES
Dată publicare: 17.03.2016


PUZ HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES
Dată publicare: 17.03.2016


P.U.Z. "Extindere spaţii depozitare şi producţie, platforme şi împrejmuire- Sântana"- jud. Arad
Dată publicare: 15.02.2016


Proiect de buget pe anul 2016
Dată publicare: 04.01.2016


Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Sântana pentru anul 2015
Dată publicare: 13.01.2015


Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Sântana pentru anul 2014
Dată publicare: 06.01.2014


Hotărârea nr. 92/02.07.2013 privind însuşirea documentaţiei tehnice aferente lucrării de PUZ - staţie de epurare în oraşul Sântana
Dată publicare: 10.07.2013


Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază al oraşului Sântana pe anul 2013
Dată publicare: 13.03.2013


Proiect de hotărâre privind amplasarea unor bariere la intrarea în piaţa agroalimentară Sântana, intersecţia străzilor Mihai Viteazu cu Căprioarei
Dată publicare: 13.03.2013


Lucrări reparaţii şi investiţii prevăzute pentru anul 2012
Dată publicare: 18.01.2012


Proiect de buget pentru anul 2012
Dată publicare: 17.01.2012


Dezbatere publică asupra Planului Urbanistic General al oraşului Sântana
Dată publicare: 14.06.2011


SITUAŢII FINANCIARE ASUPRA EXECUŢIEI BUGETARE ANUALE
Dată publicare: 16.02.2011


Proiectul de buget local 2011
Dată publicare: 24.01.2011


Anunţ nr.2 din 20 IULIE 2010
Dată publicare: 02.08.2010


ANUNȚ NR. 1 DIN 16.02.2010
Dată publicare: 16.02.2010

Du-te SUS
Consiliul Local
 Componenta - Consiliului Local
 Hotărârile Consiliului Local
 Transparență decizională
 Comisii de specialitate
 Declarații de avere
 Declarații de interese
 Rapoarte de activitate
 Arhiva declaratii 2010
 Arhiva declaratii 2011
 Arhiva declaratii 2012

Dezvoltare si Integrare
 MasterPlan Sântana
 Proiecte în derulare
 Proiecte finalizate
 Strategii de dezvoltare
 Oportunitati de afaceri

Orasul Santana
 Prezentarea orasului Santana
 Istoria orasului Santana
 Personalitatile orasului
 Potential turistic
 Transport local
 Galeria Foto - Oras Santana

Servicii pentru locuitorii orasul Santana
 Internet gratuit
 LiveCAM Online
 Radio Santana