Acasa Știri locale
Sugestii si Reclamatii
 Contact SiteMap
 
   
Joi 02 Aprilie 2020 - 12:40 Avem 1 vizitator online

Comisii de specialitate

În cadrul Consiliului Local funcţionează 3 comisii de specialitate, după cum urmează:

 

Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială , buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului , agricultură , gospodarire comunală , protecţia mediului , servicii şi comerţ – având următoarea componenţă:

 

 • Stan Iosif , preşedinte
 • Duma Elena, secretar
 • Gligor Cornel , membru
 • Musca Dinorel, membru
 • Sinescu Gheorghe, membru
 • Enache Viorel, membru
 • Marusca Paul Razvan, membru

 

 

Comisia nr. 2 pentru învăţământ , sănătate , cultură, protecţie socială , activităţi sportive şi de agrement – având următoarea componenţă:

 

 • Puia Silviu Cătălin, preşedinte
 • Geoldeș Ioan Veniamin, secretar
 • Brad Ioan, membru
 • Orodean Ileana, membru
 • Manole Constantin, membru

 

 

Comisia nr. 3 pentru administraţie publică locală , juridică , apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor – având următoarea componenţă:

 

 • Ardeu Aurel , preşedinte
 • Neag Paven , secretar
 • Honiges Claudius Georgian, membru
 • Laza Emil, membru
 • Rus Irina, membru

 


 

Întocmit,
        Compartiment juridic
        Popovici Monica
       

 Du-te SUS
Consiliul Local
 Componenta - Consiliului Local
 Hotărârile Consiliului Local
 Transparență decizională
 Comisii de specialitate
 Declarații de avere
 Declarații de interese
 Rapoarte de activitate
 Arhiva declaratii 2010
 Arhiva declaratii 2011
 Arhiva declaratii 2012

Dezvoltare si Integrare
 MasterPlan Sântana
 Proiecte în derulare
 Proiecte finalizate
 Strategii de dezvoltare
 Oportunitati de afaceri

Orasul Santana
 Prezentarea orasului Santana
 Istoria orasului Santana
 Personalitatile orasului
 Potential turistic
 Transport local
 Galeria Foto - Oras Santana

Servicii pentru locuitorii orasul Santana
 Internet gratuit
 LiveCAM Online
 Radio Santana